Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

Κινδυνεύει να τεθεί σε αργία ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Παν. Λιάκος;

Μετά την αποκάλυψη του κ. Γαρδίκου για σχέση μεταξύ της μητέρας του Προέδρου, της κ. Πην. Λιάκου και της ιδιωτικής μονάδας λυματολάσπης του άντρα της Τατιάνας – Τι προβλέπεται για το ασυμβίβαστο
κλικ για zoom
    Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας της Δευτέρας 1 Δεκεμβρίου 2014, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης κ. Βασ. Γαρδίκος έκανε μια σημαντική αποκάλυψη για την ιδιωτική μονάδα λυματολάσπης του άντρα της Τατιάνας Καλογιάννη.
    Αποκάλυψε ότι στην απόφαση 41771/2014 της Αποκεντρωμένης Ηπείρου, προκύπτει σχέση μεταξύ της μητέρας του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, της κ. Πηνελόπης Λιάκου και της ιδιωτικής μονάδας λυματολάσπης του άντρα της Τατιάνας. Συγκεκριμένα η μητέρα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παν. Λιάκου, ...
αναφέρεται ότι συμφωνεί να δέχεται στο λατομείο που εκμεταλλεύεται στην Κληματιά, αυτά που τελικά θα παράγει η ιδιωτική μονάδα λυματολάσπης του άντρα της Τατιάνας Καλογιάννη. Και έθεσε ζήτημα ασυμβίβαστου της συμμετοχής του κ. Λιάκου στη συνεδρίαση για το θέμα αυτό σύμφωνα με τον κανονισμό, ζητώντας του να απέχει, εάν βέβαια πρόκειται για τη μητέρα του.
    Ο κ. Λιάκος επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για τη μητέρα του και απάντησε ότι εφόσον το συμβούλιο λάβει απόφαση θα απέχει. 
    Τελικά ο κ. Λιάκος μετείχε σε όλη τη συζήτηση του 1ου θέματος, διευθύνοντας ως πρόεδρος τη συζήτηση, αλλά και στην κατάρτιση της απόφασης που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο. 

    Σύμφωνα με τον κανονισμό (άρθρο 10, παράγραφος 6, ΦΕΚ 661Β΄/20-4-2011) προβλέπεται ότι:

    «6. Δημοτικός σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ή να συμμετάσχει σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα, τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, εφόσον ο ίδιος ο/η σύζυγος του ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή πρόσωπο προς το οποίο διατηρεί στενό δεσμό, έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον.
    Ο δημοτικός σύμβουλος στην περίπτωση αυτή έχει υποχρέωση να ενημερώσει το σώμα για το κώλυμα αυτό και να απέχει τόσο κατά τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος όσο και κατά τη λήψη της απόφασης. Σε διαφορετική περίπτωση η απόφαση είναι άκυρη. Ο σύμβουλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με την ποινή της αργίας, σύμφωνα με τα άρθρο 233 και 234 του Ν. 3852/2010.»

    Η εξέλιξη που θα έχει το θέμα είναι άγνωστη. Άτομα που γνωρίζουν τη σχετική διαδικασία εκτιμούν ότι εφόσον η Αποκεντρωμένη Ηπείρου λάβει γνώση, θα ενεργήσει ότι προβλέπει ο Νόμος

Τα έγγραφα: