Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014

Νέα προκήρυξη Νο1 για πρόσληψη άλλων 8 ατόμων το Δεκέμβριο…

Πάλι χωρίς ΑΣΕΠ (με το σύστημα μέχρι 5 μεροκάματα το μήνα), θα πάρει ο δήμαρχος όποιους «του αρέσει τελικά». Οι ειδικότητες, η προθεσμία, τα δικαιολογητικά. ΟΛΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.
     Βγήκε η νέα προκήρυξη για την πρόσληψη συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων  για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου το μήνα Δεκέμβριο 2014. Για την πρόσληψη αυτή ΔΕΝ απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (εκτός από μέσον;), ενώ δεν γίνεται καθόλου κατάταξη με μόρια, ΑΣΕΠ κλπ.
    Η προθεσμία για τις αιτήσεις είναι από την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014 μέχρι

και την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014.
    Τα 8 άτομα θα απασχοληθούν ως εργατικό και τεχνικό προσωπικό, με την ειδικότητα ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ- ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ. Όσοι προσληφθούν θα είναι με το σύστημα μέχρι 5 μεροκάματα το μήνα.
Αναλυτικά όλη η προκήρυξη: