Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016

Με 33 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Ζίτσας…

Τα τρία είναι ουσιαστικά. Η Ημερήσια Διάταξη.
Την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016 (7:00 μμ) συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας με 33 θέματα εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη.
Από τα 33 θέματα τα περισσότερα είναι υπηρεσιακά, όμως τρία ξεχωρίζουν: το 19ο , το 20ο και το 26ο.
Συγκεκριμένα το 19ο αφορά την...
έγκριση του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Ζίτσας για την περίοδο 2016-2019.
Το 20ο αφορά τη σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού στην τάφρο Λαψίστας και στον ποταμό Καλαμά.
Το 26ο αφορά τον καθορισμό του σήματος του Δήμου Ζίτσας. Οι απόψεις της επιτροπής που ορίστηκε διίστανται και είναι μοιρασμένες ανάμεσα αφενός στην Ολυμπιάδα, τη μητέρα του Μεγ. Αλεξάνδρου που η ιστορία τη συνδέει με το Δήμο ενώ θεωρείται αναγνωρίσιμη και αφετέρου σε κάποια πλάκα που είχε ανακαλυφτεί στο Βορτοπό και φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων.

Αναλυτικά η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:
1. Έγκριση μελέτης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις εντός οικισμού Ασφάκας Δ.Ε. Εκάλης Δήμου Ζίτσας».
2. Καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο: «Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού Δάσους στην Τ.Κ. Βασιλόπουλου».
3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση κάτω πλατείας Τ.Κ. Καρίτσας » το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε. κ. Λιάτσος Ελευθέριος.
4. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου εντός αναδασμού Λαψίστας», το οποίο εκτελεί η «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε».
5. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διάνοιξη δασικού δρόμου (Γ΄Κατηγορίας) στη θέση «Βουνό» της Τ.Κ. Γιουργάνιστας της Δ.Ε. Μολοσσών» Δήμου Ζίτσας, το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε. κ. Μήτσιος Χρήστος Ε.Δ.Ε.
6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Δίκτυο  αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Ελεούσας» του Δήμου Ζίτσας, το οποίο εκτελεί η «Κ/Ξ ΒΛΑΧΑΣ Π-Σ ΑΤΕ – ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ»
7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων παλαιού Γυμνασίου Τ.Κ. Μεταμόρφωσης», το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε. κ. Ράπτης Δημήτριος.
8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Πασσαρώνος», το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε. κ. Μάρκος Δημήτριος.
9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.
10. Εξέταση αιτήσεως της εταιρείας «ΜΠΟΥΝΑΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ», για παράταση του χρόνου μείωσης ενοικίου μισθωμένου Δημοτικού ακινήτου, στην  Δ.Κ. Ελεούσας
11. Εξέταση αιτήσεως του μισθωτή SALIAJ YZEDIN του FECORR για παράταση της μίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ. Γρανιτσοπούλας.
12. Εξέταση αιτήσεων οικονομικά αδύνατων κατοίκων του Δήμου για χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων.
13. Εξέταση αιτήσεως του μισθωτή κ. Μάρκου Αλεξάνδρου του Ηλία, για λύση της μίσθωσης του Δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Ζαλόγγου και εκ νέου εκμίσθωσή του.
14. Εξέταση αιτήσεως της μισθώτριας κας Μπήλη Μαρίας του Αθανασίου, για λύση της μίσθωσης του Δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Άνω Λαψίστας και εκ νέου εκμίσθωσή του.
15. Εξέταση αιτήματος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Γραμμένου «ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΑΙ» για παροχή χρηματικής επιχορήγησης. 
16. Εξέταση αιτήσεως του μισθωτή κ. Γκέκα Ευαγγέλου του Κων/νου για μείωση μισθώματος Δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Λιγοψάς.   
17. Έγκριση απολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσεως 2015 και προϋπολογισμού – προγράμματος εργασιών χρήσεως 2016 του ΤΟΕΒ Κρύας – Λαψίστας.
18. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 276/2014 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς το σκέλος που αφορά την σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ»
19. Έγκριση του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Ζίτσας για την περίοδο 2016-2019.
20. Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ζίτσας και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων –Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής για τον έλεγχο Ποιότητας Νερού στην Τάφρο Λαψίστας και στον Ποταμό Καλαμά.
21. Έγκριση πληρωμής δαπανών από τον 3ο λογαριασμό του Δήμου (έκτακτα έσοδα ειδικευμένα).
22.-Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων 4ου τριμήνου 2015 της Οικονομικής Επιτροπής για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2015.
23. Καθορισμός προστίμου αυθαίρετης βόσκησης ζώων σε Δημοτικούς βοσκοτόπους της Τ.Κ. Γαβρισιών και ενεργειών για νόμιμη άρση ηλεκτροφόρου περίφραξης από αυτούς.
24. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 42/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης, για την υλοποίηση του  προγράμματος δράσης έτους 2016 του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ».
 25. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 275/2014 Α.Δ.Σ. με θέμα: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ», για την Δημοτική περίοδο 2014-2019.
26. Λήψη κατ’ αρχήν Απόφασης για τον καθορισμό ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος του Δήμου.
27. Ανέγερση μνημείου στην Τ.Κ. Γαβρισιών.
28. Εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης στην κτηματική περιφέρεια Βουνοπλαγιάς Δήμου Ζίτσας, εμβαδού 625 τ.μ. περίπου για εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας.
29. Μερική διαγραφή ποσού βεβαίωσης δικαιώματος βοσκής, λόγω λάθους χρέωσης.
30. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ.
31. Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων των Δ.Ε. Ευρυμενών, Ζίτσας και Μολοσσών και της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων και ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου Ζίτσας, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 61 του Ν. 3979/2011.
32. Εξέταση αιτήσεως κ. Μπούτικου Ευαγγέλου για έγκριση διενέργειας διαδικασίας άδειας έρευνας για λατομείο σχιστολιθικών πλακών στην Τ.Κ. Ζωοδόχου.
33. Εξέταση αιτήσεως του Πολιτιστικού Συλλόγου Γρανίτσας “Το χωριό μας” για δωρεάν παραχώρηση χρήσης αίθουσας του πρώην Δημοτικού Σχολείου Γρανίτσας.