Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014

Και άλλη προκήρυξη Νο2 για 8 ακόμη άτομα (8μηνα) το Δεκέμβριο…

Αυτοί είναι με ΑΣΕΠ. Ειδικότητες υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, οδηγοί κλπ, η προθεσμία, τα δικαιολογητικά. ΟΛΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.
    Ακόμη μια προκήρυξη για πρόσληψη προσωπικού τρέχει στο Δήμο Ζίτσας (εκτός από τα 8 άτομα μέχρι 5 ημερομίσθια το μήνα). Πρόκειται για την πρόσληψη άλλων οκτώ (8) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών.
    Αυτή τη φορά η προκήρυξη προβλέπει ότι η πρόσληψη θα είναι κανονικά με μόρια ΑΣΕΠ και αναφέρει αναλυτικά τα μόρια. Πρόκειται για τις εξής ειδικότητες:…

2 υδραυλικοί, 2 ηλεκτρολόγοι, 2 χειριστές μηχανημάτων έργων (JCB) και 2 οδηγοί φορτηγού – απορριμματοφόρου.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι και την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου.

Μπορείτε να δείτε όλη την προκήρυξη εδώ