Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

Τι λέει ο Δήμος Ζίτσας για τις ρουσφετολογικές προσλήψεις ανέργων…

Απολογητικός μέχρι …κεραίας στις καταγγελίες για προσλήψεις με μέσον και ρουσφέτι ο Δήμος Ζίτσας. “Ομολογεί” τις συστατικές επιστολές. Ανάμεσα στα κριτήρια του Δήμου και «…η δυνατότητα για προσφορά…»(!!!)
Αναφέρει την γεωγραφική κατανομή των προσληφθέντων, λες και αυτό είναι το ζητούμενο και όχι η αξιοκρατία, η μοριοδότηση και οι διαφανείς διαδικασίες!!! Το ιστορικό των προσλήψεων εδώ.

Αναλυτικά η μακροσκελέστατη ανακοίνωση του Δήμου Ζίτσας:
«Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την πρόσληψη δέκα ανέργων μέχρι χθες συνανθρώπων μας, στη συντριπτική τους πλειοψηφία συνδημοτών μας, προκειμένου να απασχοληθούν για 27 συνολικά μήνες στο Δήμο Ζίτσας. Η πρόσληψη έγινε…
από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Ζίτσας, με βάση το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για ανέργους ηλικίας 55-64 ετών. Προς πλήρη ενημέρωση οφείλουμε να κάνουμε γνωστό στην κοινωνία των Ιωαννίνων, διότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν αφορούσε ανέργους μόνο του Δήμου Ζίτσας, τα εξής: Α) Το συγκεκριμένο πρόγραμμα της πολιτείας αφορούσε την ευαίσθητη κοινωνική ομάδα των ανθρώπων αυτής της ηλικίας (55-64) που ήταν μακροχρόνια άνεργοι ή είχαν απολυθεί κατά το τελευταίο έτος από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Β) Τα κριτήρια επιλογής ήταν πολύ συγκεκριμένα και τα καθόριζε η Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε για το σκοπό αυτό. Συνεπώς δεν αφορούσε όλους ανεξαιρέτως τους ανέργους αυτής της ηλικιακής ομάδας. Όπως επίσης και δεν υπήρχε κανένα κριτήριο εντοπιότητας. Γ) Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ζίτσας είχε ζητήσει να ενταχθεί στο εν λόγω πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη πρωτίστως την κοινωνική ευαισθησία που οφείλουμε να επιδεικνύουμε σε τέτοιες περιπτώσεις και τα οικονομικά δεδομένα που διαμορφώνονται για το Δήμο. Δ) Για το λόγο αυτό κατατέθηκε στον ΟΑΕΔ αίτηση υπαγωγής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα για συνολικά έντεκα (11) θέσεις εργασίας, που αφορούσαν τις εξής ειδικότητες: επτά (7) εργάτες γενικών καθηκόντων, δύο (2) οδηγούς, έναν (1) υδραυλικό και έναν (1) ηλεκτρολόγο, με βάση τους νομοθετημένους σκοπούς της Κοινωφελούς Επιχείρησης. Ε) Ο αριθμός των έντεκα (11) ανέργων αποφασίστηκε κατόπιν πλήρους μελέτης των οικονομικών παραμέτρων που έθετε η Κοινή Υπουργική Απόφαση, δηλαδή την επιδότηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης από τον ΟΑΕΔ με 25 ευρώ ημερησίως για κάθε άνεργο αλλά και του γεγονότος ότι ο Δήμος στο σύνολό του θα αποκομίσει πολλαπλά οικονομικά οφέλη από την πρόσληψη των ανωτέρω ειδικοτήτων για τον απλούστατο λόγο ότι καλύπτονται για δύο (2) χρόνια θέσεις που σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να καλυφθούν από συμβασιούχους με κόστος κατά πολύ υψηλότερο. ΣΤ) Οι συστατικές επιστολές του ΟΑΕΔ για κάθε άνεργο που κατατέθηκαν στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Ζίτσας για τις ανωτέρω ειδικότητες ήταν συνολικά είκοσι επτά (27). Από αυτές δεν υπήρξε καμία συστατική επιστολή για την ειδικότητα του ηλεκτρολόγου, υπήρξε μία (1) μόνο συστατική επιστολή για την ειδικότητα του υδραυλικού και αφορούσε μη δημότη, υπήρξαν επτά (7) συστατικές επιστολές για τις δύο (2) θέσεις οδηγών από τις οποίες οι πέντε (5) αφορούσαν δημότες και υπήρξαν δεκαεννέα (19) συστατικές επιστολές για τις επτά (7) θέσεις εργατών γενικών καθηκόντων από τις οποίες οι δεκατέσσερις (14) αφορούσαν δημότες του Δήμου Ζίτσας.
Με βάση αυτά τα δεδομένα η Κοινωφελής Επιχείρηση προέβη στην πρόσληψη των δέκα (10) τελικά ανέργων, δηλαδή ενός (1) υδραυλικού, δύο (2) οδηγών και επτά (7) εργατών γενικών καθηκόντων. Τα περαιτέρω κριτήρια που προσμετρήθηκαν, ήταν καταρχήν η εντοπιότητα και σε δεύτερο στάδιο η ηλικία, η δυνατότητα για προσφορά σε περισσότερες της μίας ειδικότητας και φυσικά η αναλογική και δίκαιη κατανομή ανά πρώην Καποδιστριακό Δήμο (νυν Δημοτική Ενότητα).
Πιο συγκεκριμένα από τις δεκαεννέα (19) συνολικά συστατικές επιστολές που αφορούσαν δημότες του Δήμου Ζίτσας, υπήρχαν δύο (2) συστατικές επιστολές για γυναίκες και δεκαεπτά (17) για άνδρες ανέργους. Η γεωγραφική κατανομή είχε ως εξής: Για τις δύο (2) θέσεις των οδηγών, δύο (2) συστατικές επιστολές προερχόταν από τη Δ.Ε. Πασσαρώνος, μία (1) από τη Δ.Ε. Εκάλης, μία (1) από τη Δ.Ε. Ευρυμενών, μία (1) από τη Δ.Ε. Μολοσσών και καμία από τη Δ.Ε. Ζίτσας, δηλαδή συνολικά πέντε (5) συστατικές επιστολές δημοτών για οδηγούς. Τελικά προσλήφθηκαν ένας οδηγός (1) από τη Δ.Ε. Εκάλης και ένας οδηγός (1) από τη Δ.Ε. Ευρυμενών. Για τις επτά (7) θέσεις των εργατών γενικών καθηκόντων, εννέα (9) συστατικές επιστολές προερχόταν από τη Δ.Ε. Πασσαρώνος, μία (1) από τη Δ.Ε. Εκάλης, δύο (2) από τη Δ.Ε. Ευρυμενών, δύο (2) από τη Δ.Ε. Μολοσσών και καμία από τη Δ.Ε. Ζίτσας, δηλαδή συνολικά δεκατέσσερις (14) συστατικές επιστολές. Τελικά προσλήφθηκαν τέσσερις (4) από τη Δ.Ε. Πασσαρώνος, ένας (1) από τη Δ.Ε. Εκάλης, ένας (1) από τη Δ.Ε. Ευρυμενών και ένας (1) από τη Δ.Ε. Μολοσσών. Η τελική λοιπόν γεωγραφική κατανομή για τις εννέα (9) συνολικά θέσεις οδηγών και εργατών γενικών καθηκόντων που αφορούσαν δημότες του Δήμου Ζίτσας, ήταν η εξής: τέσσερις (4) από τη Δ.Ε. Πασσαρώνος, δύο (2) από τη Δ.Ε. Εκάλης, δύο (2) από τη Δ.Ε. Ευρυμενών και ένας (1) από τη Δ.Ε. Μολοσσών. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι ο Δήμος Ζίτσας, παρόλο που ο μόνος αρμόδιος φορέας ήταν ο ΟΑΕΔ έδωσε τη μέγιστη δυνατή δημοσιότητα στο πρόγραμμα, με αναρτήσεις των σχετικών ανακοινώσεων του προγράμματος σε όλες της Τοπικές Κοινότητες του Δήμου, ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο, ανάρτησε την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου και δέχθηκε συστατικές επιστολές ανέργων μέχρις εξαντλήσεως της ιδιαιτέρως σύντομης προθεσμίας που είχαμε από τον ΟΑΕΔ για τις προσλήψεις των δέκα (10) ανέργων. Για τον απλούστατο λόγο ότι θέλαμε πάνω απ’ όλα να υπηρετήσουμε την πλήρη διαφάνεια και την αποφυγή αποκλεισμών. Διότι κανείς δεν απαγορεύει στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου μας να προσλάβει για παράδειγμα τους δέκα (10) πρώτους που θα προσκόμιζαν στο Δήμο συστατικές επιστολές από τον ΟΑΕΔ. Αυτή είναι λοιπόν η μοναδική αλήθεια και με πλήρες αίσθημα ευθύνης όπως σε όλες τις διαδικασίες προσλήψεων μέχρι σήμερα στο Δήμο μας συνολικά μπορούμε να κοιτάμε στα μάτια όλους τους δημότες και να τους λέμε την αλήθεια. Για ορισμένους δε που θέλουν να πιστεύουν ότι ποντάροντας στη λογική του χάους με την προσδοκία ότι θα ψαρέψουν κάποιους ψήφους στις πλάτες και στην αγωνία της πλειάδας των ανέργων, η μόνη μας απάντηση είναι τα έργα και οι πράξεις μας, που, όσο και αν προσπαθούν με δημαγωγικές εκφράσεις που παραπέμπουν σε άλλες εποχές που κρίθηκαν ήδη από τα λαό, δεν μπορούν να τα ακυρώσουν. Αλλά και το γεγονός να τολμάνε κάποιοι, γιατί μόνο έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί, να θέτουν σήμερα ζητήματα διαφάνειας, όταν οι ίδιοι σε όλη τη διάρκεια της αυτοδιοικητικής τους πορείας μέσα από τα αξιώματα που κατείχαν υπηρέτησαν πιστά και φανατικά τα stage, τις προσλήψεις μόνιμου αλλά και προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, στη λογική της μηδενικής δημοσιότητας, με καταχωρίσεις σε εφημερίδες εβδομαδιαίας κυκλοφορίας, χωρίς καμία ενημέρωση τόσο του Δημοτικού Συμβουλίου, όσο και των Προέδρων των Κοινοτήτων, τότε αυτό ξεπερνάει κάθε όριο δεοντολογίας με σκοπό την παραπλάνηση και παραπέμπει σε παλαιοκομματικές λογικές και πρακτικές που έχουν τις ρίζες τους και τις αναφορές τους ακόμη και στο πρόσφατο παρελθόν. Τουλάχιστον ας επιδείξουν την ελάχιστη αυτογνωσία που απαιτείται ιδιαίτερα αυτή την κρίσιμη για τη χώρα περίοδο.»