Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016

Ψηφίστηκε ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ζίτσας…

«Εργαλείο» ανάπτυξης και προγραμματισμού για την περίοδο 2016-2019 - Τι προβλέπει
«Εργαλείο» ανάπτυξης και προγραμματισμού χαρακτήρισε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ζίτσας για την περίοδο 2016-2019,  ο αντιδήμαρχος Διοικητικού Οικονομικού Δημήτρης Λάμπρου στη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου το βράδυ της Τετάρτης (9/03/2016) όπου παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού (Α΄φάση).
Όπως είπε ο κ. Λάμπρου...
 «Όραμα του Δήμου Ζίτσας, είναι η αυτοτροφοδοτούμενη και εξωστρεφής ανάπτυξη, με ανταποδοτικές επεμβάσεις, εστιασμένες στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας. Με σεβασμό  πάντα στο περιβάλλον, την ιστορία, την τοπική μας ταυτότητα και τους πολίτες».
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα επιμερίζεται σε δύο φάσεις:
  •     ΣΤΗ ΦΑΣΗ Α’ που περιλαμβάνει το Στρατηγικό Σχεδιασμό  όπου γίνεται η αποτύπωση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και
  •     ΣΤΗ ΦΑΣΗ Β’ που περιλαμβάνει τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό όπου εξειδικεύονται οι Άξονες, τα μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδιασμού σε ομαδοποιημένα έργα και παρεμβάσεις.
ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Με την έγκριση της Α΄ φάσης από το Δημοτικό Συμβούλιο το λόγο πλέον έχουν οι τοπικοί φορείς και οι κάτοικοι του Δήμου για την υποβολή των προτάσεων και παρατηρήσεών τους καθώς το Στρατηγικό Σχέδιο τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση, μια διαδικασία που καθιστά κοινωνούς τους πολίτες στην αναπτυξιακή προοπτική του τόπου τους.
Γεγονός που τόνισε και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος στην εισήγησή του λέγοντας: «Ο δημόσιος διάλογος αποτελεί κρίσιμο μέρος της διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος αφού η τοπική κοινωνία καλείται να διατυπώσει τη γνώμη της για το αναπτυξιακό μέλλον της περιοχής και για τις προτεραιότητες που θα τεθούν».
Να σημειωθεί ότι για την  Εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ζίτσας  συγκροτήθηκε Διεπιστημονική Ομάδα Έργου  η οποία αποτελείται από αιρετούς, όργανα της Διοίκησης και υπαλλήλους του Δήμου τους οποίους ο κ. Λάμπρου δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει καθώς συνέβαλαν τα μέγιστα τόσο στην προετοιμασία και οργάνωση όσο και στην κατάρτιση και εξειδίκευση των βασικών αξόνων προτεραιότητας του Σχεδίου οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι:
  •     Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής
  •     Άξονας 2 : Κοινωνική Πολιτική – Υγεία – Παιδεία – Πολιτισμός και Αθλητισμός
  •     Άξονας 3 : Τοπική Οικονομία – Απασχόληση
  •     Άξονας 4 : Βελτίωση της Διοικητικής & Οικονομικής Ικανότητας  του Δήμου