Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2016

Όλο το σχέδιο της κυβέρνησης για το νέο ασφαλιστικό! Αλλάζουν τα πάντα για όλους - Ποιες συντάξεις θα μειωθούν και πόσο…

Αναλυτικά όλα τα άρθρα που κατέθεσε σήμερα (4-1-2016) ο κ. Κατρούγκαλος
    Ριζικές αλλαγές στο τοπίο του ασφαλιστικού  - συνταξιοδοτικού συστήματος φέρνει το κυβερνητικό σχέδιο για το νέο Ασφαλιστικό, το οποίο παρουσίασε στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων σήμερα το Υπουργείο Εργασίας.   
    Συγκεκριμένα, το νέο Ασφαλιστικό προβλέπει...
ποσοστά αναπλήρωσης από 0,8% έως 2% για τους συνταξιούχους, Εθνική Σύνταξη στα 384 ευρώ και ΕΚΑΣ από 57 έως 230 ευρώ ανάλογα με το άθροισμα των συντάξεων αλλά και το οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων. Παράλληλα, συστήνεται Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας. 
Κύριες συντάξεις 
    Από 1.1.2016 η σύνταξη λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου του φορέα κύριας ασφάλισης υπολογίζεται ως το άθροισμα δύο τμημάτων: της εθνικής σύνταξης και της ανταποδοτικής σύνταξης.
    Η Εθνική Σύνταξη αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και δεν χρηματοδοτείται από ασφαλιστικές εισφορές, αλλά απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αρμόδιος για την καταβολή της εθνικής σύνταξης είναι ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης.
Εθνική Σύνταξη
    Η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται σε όλους, όσοι  διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη, μεταξύ του 15ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους ή του έτους της ηλικίας τους στο οποίο, κατά τις οικείες διατάξεις, θεμελιώνουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης. Η μόνιμη διαμονή αποδεικνύεται με τη διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγηση άδειας διαμονής στους πολίτες τρίτων χωρών. Το ποσό της μειώνεται για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος κατά 1/40 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των σαράντα (40) ετών διαμονής στην Ελλάδα, μεταξύ του 15ου και του 67ου έτους της ηλικίας. 
    Το ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνεται αναλογικά στις περιπτώσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος ή λόγω αναπηρίας. Η μείωση της εθνικής σύνταξης προκειμένου για τους ασφαλισμένους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη γήρατος, ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης. 
    Για τους συνταξιούχους που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη λόγω αναπηρίας με ποσοστό 67% έως και 79,99% χορηγείται το 75% της εθνικής σύνταξης, και με ποσοστό από 50% έως και 66,99% χορηγείται το 50% αυτής. 
    Για την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού η εθνική σύνταξη ορίζεται σε τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384) Ευρώ κάθε μήνα.
Ανταποδοτική σύνταξη
    Οι ασφαλισμένοι κύριας ασφάλισης δικαιούνται ανταποδοτικό μέρος σύνταξης, που προκύπτει  με βάση τις συντάξιμες αποδοχές, το χρόνο ασφάλισης και τα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης υπολογιζόμενα επί των συντάξιμων αποδοχών βάσει πίνακα.

Δείτε όλο το Σχέδιο Νόμου (κλικ εδώ)