Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2015

Έντονες αντιδράσεις - Ο Δήμος Ζίτσας ζητάει το 0,5% επί των ακαθάριστων εσόδων από μαγαζιά, αναδρομικά από 1/1/2011…

Ο Δήμαρχος με τα στοιχεία από την εφορία επιβάλλει επιπλέον πρόστιμο 2% του τέλους για κάθε μήνα καθυστέρησης, αν δεν καταβληθεί ή δοθεί εκπρόθεσμα ή δηλωθεί ανακριβώς.
    Μείζον ζήτημα δημιουργήθηκε από την απαίτηση του Δήμου Ζίτσας να πληρώσουν τέλος 0,5% επί των ακαθάριστων εσόδων τους (και μάλιστα αναδρομικά από 5ετίας) τα μαγαζιά που πωλούν φαγητά, ποτά, καφέ, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα, γλυκίσματα, τα ζυθοπωλεία, τα μπαρ, οι καντίνες κλπ
    Συγκεκριμένα σύμφωνα με...
τις διατάξεις του Νόμου 339/1976 (όπως ισχύει) υπέρ των δήμων και κοινοτήτων στην περιφέρεια των οποίων ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων (στο Δήμο Ζίτσας ισχύει από 1/1/2011), επιβάλλεται τέλος σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2% το οποίο με την παρ. 2 του άρθρου 23 του N. 3756/09, μειώθηκε σε ποσοστό 0,5% με ισχύ από 1-1-2009) στα ακαθάριστα έσοδα των:
    α) κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων στα οποία πωλούνται για κατανάλωση εντός του καταστήματος ή σε πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί, διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα εντός ή και εκτός του καταστήματος,
    β) ζυθοπωλείων και μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας,
    γ) καντινών.
    Στο ανωτέρω τέλος υπάγονται και τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήματα των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας, καθώς και τα οργανωμένα τμήματα των SUPER MARKETS, στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά.  

      Προκειμένου για νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα με ποτά και θέαμα, καφωδεία, κέντρα διασκέδασης (καμπαρέ, νάιτ κλαμπ, κοσμικές ταβέρνες, μπουάτ) και χορευτικά κέντρα με μουσική, το ανωτέρω τέλος επιβάλλεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%). Το τέλος βαρύνει τον πελάτη και αναγράφεται ξεχωριστά στα εκδιδόμενα κατά τις κείμενες διατάξεις στοιχεία, εισπράττεται δε από αυτόν που εκδίδει το λογαριασμό, ο οποίος υποχρεούται να το καταβάλλει στο ταμείο του Δήμου, εντός της προθεσμίας απόδοσης του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.).

    Ο Δήμαρχος με τα στοιχεία από την εφορία επιβάλλει επιπλέον πρόστιμο 2%
    Στην περίπτωση της μη καταβολής του τέλους ή εκπρόθεσμης καταβολής ή  υποβολής ανακριβούς ή εκπροθέσμου δηλώσεως, επιβάλλεται από το Δήμαρχο και πρόστιμο ίσο με δύο επί τοις εκατό (2%) του τέλους για κάθε μήνα καθυστέρησης (σύμφωνα με το άρθρο 73 του  Β.Δ. 9-24/10.10.58) σε βάρος του υπόχρεου, βάσει των παρεχόμενων στο Δήμο από την  αρμόδια Οικονομική Εφορία σχετικών στοιχείων.

Οι έλεγχοι
    Επισημαίνεται ότι, ο Δήμος Ζίτσας μπορεί οποτεδήποτε να διενεργεί ελέγχους στους χώρους λειτουργίας των επιχειρήσεων που υπάγονται στο τέλος, προκειμένου να διαπιστώσει αν τηρούνται κανονικά τα στοιχεία που απαιτούνται από το νόμο για την είσπραξή του (άρθ. 53, παρ. 3 και 54 του Ν. 1416/84).

Προϋπόθεση
    Πάντως όπως αναφέρουν ιδιοκτήτες καταστημάτων που διαμαρτύρονται έντονα, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβολή του τέλους 0,5% αποτελεί α) η ύπαρξη προηγούμενης κανονιστικής περί της υποβολής του τέλους απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας, που επί του προκειμένου ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ [η 74/2011 δεν δημοσιεύτηκε (κλικ εδώ) κατά τα προβλεπόμενα (σελ. 17, εγκ. 11/7666/7-2-2007 ΥΠΕΣ εδώ) σε τοπικές εφημερίδες] και παράλληλα β) η ρητή αναφορά στην άδεια λειτουργίας ότι διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα, χωρίς να ερευνάται το πραγματικό γεγονός της ύπαρξης ή μη αυτών (ΥΠΕΣ 21636/27-5-2014).
    
    Κατά την συνεδρίαση της Πέμπτης 10 Δεκεμβρίου 2015 του Δημοτικού Συμβουλίου είναι πιθανό να είναι παρόντες οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων με τη νομική τους σύμβουλο. Όμως σύμφωνα με  πηγές του Δημαρχείου θα επιχειρηθεί να μη τους δοθεί ο λόγος, πριν ψηφισθεί πρώτα ο προϋπολογισμός που περιλαμβάνει και το τέλος αυτό.