Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015

Με 42 θέματα συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ζίτσας…

    Τη Δευτέρα 16-11-2015 στις 6:30 μμ θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας. Πέραν των προ ημερησίας θεμάτων, υπάρχουν και ορισμένα θέματα ουσίας στην ημερήσια διάταξη.
    Ειδικότερα τα θέματα που ξεχωρίζουν είναι:
    α) Το 6ο που αφορά ένα ουσιαστικό έργο, το...
δρόμο από Λυκοστάνη μέχρι Γιουργιάνιστα (περίπου 7 km, χάρτης παρακάτω) που θα διευκολύνει σημαντικά την πρόσβαση των Κουρεντοχωρίων (Χίνκα, Γιουργιάνιστα, Κούρεντα, αλλά και Γρανίτσα, Ραδοβίζι κλπ) με τα Γραμμενοχώρια και μέσω της νέας 13ης Επαρχιακής Οδού με την Εγνατία. Έργο πνοής, αρκεί ο Δήμαρχος κ. Μιχ. Πλιάκος να …σοβαρολογεί και να πέσει άσφαλτος και όχι να εννοεί να πέσουν λίγα φορτηγά χαλίκι και να περάσει το γκρέϊτερ, αφού κάτι τέτοιο είναι άνευ ουσίας και ουσιαστικά “κοροϊδία”.  
    β) Το 12ο που προβλέπει και νέα παράταση του έργου της Πλατείας του Νέου Δημαρχείου στην Ελεούσα. Υπενθυμίζεται ότι μόλις προ διμήνου (22 Σεπτεμβρίου 2015) ο κ. Πλιάκος είχε δηλώσει στο Δημοτικό Συμβούλιο «…η εργολαβία στο συγκεκριμένο έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι εργασίες προχωρούν με ταχείς ρυθμούς προκειμένου να ολοκληρωθούν έως το τέλος Νοεμβρίου…» (εδώ). Και βέβαια, όχι μόνο δεν τελείωσε τέλη Νοεμβρίου που έλεγε ο Δήμαρχος, αλλά μπορεί και να απενταχθεί από το ΕΣΠΑ και να το χρεωθεί όλο ο Δήμος Ζίτσας!!! Κατά τη λαϊκή αργκό πολιτικά τριάρια
    γ) Το 20ο, το 31ο και το 42ο θέμα. Ειδικά το 20ο μάλλον δείχνει ότι προχωρά το αιολικό πάρκο του Κασσιδιάρη στο Δεσποτικό.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη:

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η
                                
  1.-Αποδοχή πίστωσης η οποία προέρχεται από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΣΑΤΑ), για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2015, αναμόρφωση προϋπολογισμού και κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου. 
  2.-Αποδοχή πίστωσης η οποία προέρχεται από επιχορήγηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και αφορά την εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Δήμου οι οποίοι απασχολήθηκαν για την προπαρασκευή και διενέργεια του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015.
  3.-Αποδοχή και κατανομή πίστωσης η οποία προέρχεται από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου
  4.-Αποδοχή πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου – Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2015 για την υλοποίηση του Υποέργου: «Ηλεκτροδότηση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Βερενίκης» και ορισμός αποφαινόμενων οργάνων.
  5.-Αποδοχή πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου – Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2015 για την υλοποίηση του Υποέργου: «Ηλεκτροδότηση Γυμναστηρίου της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης Δήμου Ζίτσας» και ορισμός αποφαινόμενων οργάνων.
  6.-Αποδοχή Πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έτους 2015 για την Υλοποίηση του Υποέργου: «Συντήρηση Οδού Σύνδεσης Οικισμού Λυκοστάνης με Γιουργάνιστα» και ορισμός αποφαινόμενων οργάνων.
  7.-Ρύθμιση βοσκής έτους 2015 και εφεξής.
  8.-Εξέταση αιτήσεων κτηνοτρόφων για παραχώρηση χρήσης δημοτικών βοσκοτόπων.
  9.-Αλλαγή χρήσης Δημοτικού Σχολείου Γραμμένου, του οποίου η λειτουργία έχει παύσει, σε Ιστορικό Μουσείο Εθνικών Ευεργετών
 10.-Αλλαγή χρήσης Δημοτικού Σχολείου Καρίτσας, του οποίου η λειτουργία έχει παύσει, σε Μουσείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς – Συλλογή Δημητρίου & Βικτωρίας Μήτση Δήμου Ζίτσας.
 11.-Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ζίτσας και της Περιφέρειας Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου: «Μελέτη αρδευτικού έργου μέσω ρου Καλαμά» και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης υλοποίησης της σύμβασης.
 12.-Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Δημαρχείου και Περιβάλλοντος Χώρου του Δήμου Ζίτσας», που εκτελεί η «Κ/ΞΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ»
 13.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικού όμβριων υδάτων στο γήπεδο Δ.Κ. Ελεούσας», το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε. κ. Λιάτσος Ελευθέριος.     
 14.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση-περίφραξη νεκροταφείου με αργολιθοδομή στην Τ.Κ. Κάτω Λαψίστας», το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε. κ. Κούγκουλης Κων/νος.
 15.-Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Διάνοιξη δασικού δρόμου (Γ’ Κατηγορίας) στη θέση «Βουνό» της Τ.Κ Γιουργάνιστας της Δ.Ε Μολοσσών» του  Δήμου Ζίτσας , το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε. κ. Μήτσιος Χρήστος.
 16.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Περιοχής Γραμμενοχωρίων Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος»  του Δήμου Ζίτσας, το οποίο εκτέλεσε η «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.ΤΕ.Β.Ε.».
 17.-Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση κτιρίου Διχουνίου - Ραδοβιζίου» του Δήμου Ζίτσας, αναδόχου: Τσομπίκου Δημητρίου Ε.Δ.Ε.
 18.-Έναρξη διαδικασίας κύρωσης υφιστάμενου δρόμου εντός ορίου οικισμού Άνω Λαψίστας Δήμου Ζίτσας.
 19.-Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση του Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών του Δήμου Ζίτσας»
 20.-Έκφραση γνώμης για εγκατάσταση ανεμολογικού ιστού στη θέση «Κρανιές» Τ.Κ. Δεσποτικού του Δήμου Ζίτσας.
 21.-Εξέταση αιτήσεως κ. Τσίμα Ιωάννη του Παύλου για παράταση μίσθωσης Δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Κουρέντων.
 22.-Εξέταση αιτήσεως της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας WIND για παράταση μίσθωσης Δημοτικού ακινήτου-αγροτεμαχίου στην θέση «ΟΞΙΑ» Καλοχωρίου.
 23.-Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη θέση «ΑΜΜΟΥΔΕΣ» της Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη για επαγγελματική χρήση.
 24.-Έγκριση κατάθεσης αγωγής εξώσεως κατά του Πανηπειρωτικού Μουσικού Συλλόγου «Ο ΤΣΑΚΑΛΩΦ», μισθωτή του ακινήτου επί της πλατείας Γεωργίου Σταύρου 5 (1ος όροφος) στα Ιωάννινα και εξουσιοδότηση είσπραξης γραμματίων συστάσεως παρακαταθήκης από τον μισθωτή.  
 25.-Έγκριση μετακίνησης υφιστάμενου σταθμού βάσης του ΟΤΕ σε νέα θέση στην Τ.Κ. Δεσποτικού του Δήμου. 
 26.-Έγκριση μετακίνησης υφιστάμενου σταθμού βάσης του ΟΤΕ σε νέα θέση στην Τ.Κ. Λύγγου  του Δήμου. 
 27.-Εξέταση αιτήσεως κ. Αρβανίτη Κων/νου για λύση σύμβασης μίσθωσης Δημοτικών ακινήτων (αγροτεμαχίων) στην Τ.Κ. Ασφάκας και εκ νέου μίσθωση αυτών. 
 28.-Διάθεση ποσού από τον 2ο λογαριασμό του Δήμου (έκτακτα ανειδίκευτα). 
 29.-Κατανομή αδιάθετων πιστώσεων ΣΑΤΑ οικ. ετών 2010 και 2011.
 30.-Έγκριση πληρωμής δαπανών από τον 3ο λογαριασμό του Δήμου (έκτακτα έσοδα ειδικευμένα).
 31.-Επιλογή Πιστωτικού Ιδρύματος (Τράπεζας) για την Τραπεζική Οικονομική Διαχείριση του Δήμου Ζίτσας.
 32.-Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 258/2015 Α.Δ.Σ. που αφορά την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων. 
 33.-Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 371/2014 Α.Δ.Σ. που αφορά την συγκρότηση οργάνου για την σφράγιση και εκτέλεση των σχετικών Διοικητικών Πράξεων, όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου Ζίτσας.
 34.-Καθορισμός προστίμου λόγω καταπάτησης κοινόχρηστου χώρου.
 35.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2015.
 36.-Έγκριση της υπ’ αριθ. 58/2015 Απόφασης του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ» με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015».
 37.-Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμήθειας τσιμέντου για εκτέλεση εργασιών τσιμεντόστρωσης στην Τ.Κ. Λιθίνου & Σακελλαρικού Δήμου Ζίτσας.
 38.-Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων 2ου τριμήνου 2015 της Οικονομικής   Επιτροπής για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2015.
 39.-Έγκριση εφαρμογής ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) του Δήμου µε τη συνεργασία της εταιρείας «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε» και χορήγηση εξουσιοδότησης για την υπογραφή της σχετικής· σύμβασης συνεργασίας.
 40.-Έγκριση και διάθεση πίστωσης για πραγματοποίηση εκδήλωσης βράβευσης αριστούχων μαθητών και αθλητών του Δήμου.
 41.-Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων αποδοχών υπαλλήλου Δήμου.
 42.-Εξέταση αιτήσεων οικονομικά αδύνατων κατοίκων του Δήμου για χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων.


Χάρτης του δρόμου Λυκοστάνη - Γιουργιάνιστα
(κλικ στο χάρτη για zoom)