Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2015

Πρόσληψη μιας (1) καθαρίστριας από το Δήμο Ζίτσας…

Η προθεσμία, τα δικαιολογητικά, που θα υποβάλλονται οι αιτήσεις.
Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ζίτσας θα προσλάβει μια (1) καθαρίστρια, για την σχολική χρονιά 2015-2016, και αφορά τον καθαρισμό τριών (3) αιθουσών διδασκαλίας και μιας (1) αίθουσας ολοημέρου που χρησιμοποιούνται στο...
1ο Νηπιαγωγείο Ελεούσας, για τις ανάγκες καθαριότητάς του. Επίσης τον καθαρισμό των γραφείων και των κοινοχρήστων χώρων της ανωτέρω σχολικής μονάδας καθώς και του προαύλιου χώρου. Η πρόσληψη θα είναι με σύμβαση μίσθωσης έργου.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Δημαρχείο – οδός Λ. Ελευθερίας & Ευκλείδη στην Ελεούσα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι την Τρίτη 11-08-2015.
Υπεύθυνη επικοινωνίας και παραλαβής αιτήσεων η κα Μάγκου Κωνσταντίνα τηλ.  26533-60011.
Οι ενδιαφερόμενες να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1)    Αντίγραφο φορολ. Δήλωσης  και εκκαθαριστικό οικ. Έτους 2015
2)    Πιστοποιητικό οικ. κατάστασης
3)    Βεβαίωση εντοπιότητας
4)    Κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ