Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015

Περίεργη(;) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη…

Ως περίεργη, αν μη τι άλλο μπορεί να χαρακτηριστεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζίτσας που θα γίνει την Τετάρτη 20 Μαΐου 2015, ώρα 7:00 μμ με μόνο 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη, από τα οποία τα 7 είναι απολύτως υπηρεσιακά και το 8ο είναι σχετικά με τη μεταφορά των διαθεσίμων του δήμου Ζίτσας στην Τράπεζα της Ελλάδος μετά την πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της Κυβέρνησης.
Ασφαλώς, αν δεν «κρύβεται»…
κάποιο σοβαρό προ ημερήσιας διάταξης θέμα, η όλη συνεδρίαση είναι προκειμένου ο δήμαρχος κ. Μιχ. Πλιάκος να εκτελέσει την όποια απόφαση πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο για την μεταφορά των χρημάτων.


Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η
  
 1.-Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ε. του έργου: «Κατασκευή δικτύου διευθέτησης όμβριων υδάτων στα επικίνδυνα τμήματα του οικισμού Άνω Λαψίστας», αναδόχου Ε.Δ.Ε. κ. Ιγνατιάδη Ιγνάτιου.
 2.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης», αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ O.Ε.»
 3.-Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση υπόγειου νέου Δημαρχείου», αναδόχου «Κ/ξια Ζιάκκας Γιώργος – Νικ. Δ. Ηλίας»
 4.-Εξέταση αιτήσεως της «Ι.ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ-Ζ.ΣΙΩΠΗΣ Ο.Ε.»  για παράταση του χρόνου μείωσης ενοικίου Δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Ζίτσας.
 5.-Εξέταση αιτήσεως του κ. Λάμπρου Ευαγγέλου του Ηλία  για παράταση του χρόνου μείωσης ενοικίου Δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη.
 6.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2015.
 7.-Αποδοχή πίστωσης ποσού 50.900,00 ευρώ από πιστώσεις ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ.  για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
 8.-Συζήτηση και λήψη Απόφασης σχετικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της Κυβέρνησης που υποχρεώνει τους Δήμους να καταθέσουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδας.