Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015

Βήμα προόδου. Καταρτίστηκε ο κανονισμός των ΚΑΠΗ Δήμου Ζίτσας…

Προχωράει μεθοδικά ο Καρατασίτσας. Τι προβλέπει για εκδρομές, γιατρούς εργοθεραπεία, οικογενειακή βοηθό, φυσιοθεραπευτή κλπ 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
    Ο πρώτος από συστάσεως του Δήμου Ζίτσας κανονισμός των ΚΑΠΗ εγκρίθηκε ομόφωνα με την 18/2015 απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου, επικυρώθηκε δε και τυπικά από το Δημοτικό συμβούλιο (απόφ. 63/2015).
    Τα ΚΑΠΗ του Δήμου Ζίτσας έχουν πάνω από 1.500 μέλη και οι προβλεπόμενες παροχές τους είναι σημαντικές. Εκδρομές, γιατρούς εργοθεραπεία, οικογενειακή βοηθό, φυσιοθεραπευτής κλπ. Ασφαλώς ο γιατρός Ανέστης Καρατασίτσας, που....
είναι Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου του Δήμου, πιστώνεται αυτή την επιτυχία η οποία πλέον βάζει πλήρη τάξη και σειρά, ενώ είναι αποτέλεσμα σκληρής  και μεθοδικής προεργασίας και βέβαια έχει την καθολική αποδοχή όχι μόνο του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και των μελών των ΚΑΠΗ.

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ