Κυριακή, 24 Μαΐου 2015

Τζάμπα μάγκας…

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ζίτσας ανέλαβε την ευθύνη και έδωσε εντολή προς τον κ. Πλιάκο να ΜΗΝ πάει τα χρήματα του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το πρόβλημα των υπηρεσιακών παραγόντων.
    Με θετικές μόνο τις ψήφους της πλειοψηφίας, κατά την πρόσφατη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας  έκανε δεκτή την πρόταση του δημάρχου κ. Μιχ. Πλιάκου. 
    Ο κ. Πλιάκος με την εισήγησή του ζήτησε από το Δημ. Συμβούλιο να του δώσει εντολή να μην πάει τα χρήματα του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος (κάτι που προβλέπει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της Κυβέρνησης που ψηφίστηκε πρόσφατα - συνολικά είναι περίπου 2,5 εκατ. € σύμφωνα την ενημέρωση που έγινε).
    Η αντιπολίτευση πρότεινε να μην πάνε τα χρήματα στην ΤτΕ και…
να εξουσιοδοτηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο ο δήμαρχος, ώστε εάν, όταν και εφόσον η ΚΕΔΕ διαπιστώσει ότι η πατρίδα έχει πρόβλημα και καλέσει τους δημάρχους, τότε μόνον να τα καταθέσει στην ΤτΕ. 
    Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης “συνέκλιναν” με διαφορετικά σκεπτικά και στάση στην ψηφοφορία σε αυτή την κατεύθυνση όπως τη διαμόρφωσε ο Βασ. Γαρδίκος, με τον κ. Ματσάγκα να δηλώνει παρών.
    Εξαίρεση η παράταξη του κ. Χρ. Βούζα (ο ίδιος απουσίαζε) που πρότεινε να κατατεθούν τα χρήματα στην ΤτΕ και να εφαρμοστεί ο η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Την πρόταση κατέθεσε ο δημοτικός σύμβουλος του κ. Βούζα, ο κ. Δημ. Καλόγηρος, αλλά έλαβε μόνο την ψήφο του αφού ΔΕΝ την ψήφισε ούτε ο έτερος δημοτικός σύμβουλος της παράταξης ο κ. Θεόδ. Στέφος.

Τζάμπα μάγκας
    Η πρόταση που έφερε ο κ. Πλιάκος και ψηφίστηκε από την παράταξή του, απαλλάσσει τον ίδιο από οποιαδήποτε ευθύνη επειδή δεν εφαρμόζει το Νόμο, αφού είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου και μάλιστα όταν τις εκτελεί έχει το “ανεύθυνο”.
    Έτσι και τα χρήματα του Δήμου δεν θα πάνε στην ΤτΕ και ο κ. Πλιάκος ουδεμία ευθύνη φέρει για την μη εφαρμογή του Νόμου, αφού την ευθύνη ανέλαβαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που του έδωσαν αυτή την εντολή.
    Τζάμπα μάγκας ο δήμαρχος, κατά το πολιτικά κοινώς λεγόμενο…

Το πρόβλημα των υπηρεσιακών παραγόντων
    Μπορεί βέβαια ο Νόμος να έχει ειδική πρόβλεψη για την απαλλαγή του δημάρχου από τις όποιες ευθύνες όταν ο ίδιος δεν εφαρμόζει το Νόμο τηρώντας τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, όμως τίποτε ανάλογο δεν προβλέπεται για τους υπηρεσιακούς παράγοντες.
    Έτσι οι υπηρεσιακοί, θα πρέπει να εφαρμόσουν το Νόμο και να στείλουν τα διαθέσιμα χρήματα του Δήμου Ζίτσας στην ΤτΕ, εκτός μόνο εάν ο κ. Πλιάκος τους το απαγορεύσει με ειδική έγγραφη εντολή που θα τους δώσει.

Τι γράφει ο Νόμος (Καλλικράτης, άρθρο 58)
    Σύμφωνα με το Ν.3852/2010, ο δήμαρχος «Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. H μη εκτέλεση των αποφάσεων αυτών συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος».
    Και αμέσως μετά «Στις περιπτώσεις που ο δήμαρχος εκτελεί αποφάσεις σύμφωνα με τη ρύθμιση του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος, δεν υπέχει αστική, ποινική και πειθαρχική ευθύνη, εφόσον αυτές δεν έχουν ακυρωθεί, ανακληθεί ή ανασταλεί».