Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

Παράβαση των διατάξεων βοσκής σε δημοτικές εκτάσεις καταγγέλλουν κτηνοτρόφοι…

Αποτέλεσμα η μείωση των επιλέξιμων εκτάσεων και η μείωση των χρηματικών ενισχύσεων από τα δικαιώματα ΟΣΔΕ (ετήσιες επιδοτήσεις κτηνοτρόφων) σε βάρος των δημοτών κτηνοτρόφων!
Σε εξέλιξη η εξέταση για το Δελβινακόπουλο, ποινές μέχρι έκπτωση από το αξίωμα σε Δημοτικούς Συμβούλους;
Παρέμβαση έκανε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου μετά από αναφορές κτηνοτρόφων, για την πιστή και ορθή εφαρμογή των διατάξεων. 
    Με το Α.Π. 28724/6445/20-5-2015 έγγραφό της η Αποκεντρωμένη Ηπείρου αναφέρει ότι «Εάν ο αριθμός των ζώων δημότη υπερβαίνει το κατά τις επιτόπιες συνθήκες όριο της μικρής κτηνοτροφίας, το οποίο για κάθε κτηνοτροφική οικογένεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 150 μικρά και 15 μεγάλα ζώα, το συμβούλιο υποχρεούται...
στην παραπάνω απόφασή του να προσδιορίσει δικαίωμα βοσκής αυξημένο και ανάλογο προς την μισθωτική αξία της χορτονομής των βοσκησίμων τόπων. Εάν το συμβούλιο παραλείψει να ορίσει αυξημένο δικαίωμα βοσκής αυτό ορίζεται επιβεβλημένο στο διπλάσιο του δικαιώματος που ορίστηκε για όσους έχουν κάτω από 150 μικρά ή 15 μεγάλα ζώα».
Όπως εντέλλει η Αποκεντρωμένη «Κατόπιν αναφορών κτηνοτρόφων σχετικά με ρύθμιση σε δημοτικές βοσκήσιμες εκτάσεις κτηνοτρόφων μη δημοτών, κατά παράβαση των περί δημοπρασίας διατάξεων, με αποτέλεσμα την μείωση των επιλέξιμων εκτάσεων και συνακόλουθα την μείωση των χρηματικών ενισχύσεων από τα δικαιώματα ΟΣΔΕ (ετήσιες επιδοτήσεις κτηνοτρόφων) σε βάρος των δημοτών κτηνοτρόφων και επειδή έχουν επανειλημμένως διαπιστωθεί παραλείψεις στις αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων για την επιβολή κυρώσεων στις περιπτώσεις αυθαίρετης βόσκησης, παρακαλούμε για την πιστή και ορθή εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5 έως 11 του από 24-9/20.10.1958 Β.Δ. (ΦΕΚ 171 Α).»

Το Δελβινακόπουλο
Σε εξέλιξη βρίσκεται η εξέταση κατά αρκετών δημοτικών συμβούλων του Δήμου Ζίτσας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου για το ζήτημα της βοσκής στο Δελβινακόπουλο.
Όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, οι ποινές που ενδέχεται να επιβληθούν σε περίπτωση καταλογισμού ευθυνών φθάνουν μέχρι την αργία και την έκπτωση από το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου για παράβαση καθήκοντος.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ