Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Προκαταρκτική στο Δήμο Ζίτσας από την Εισαγγελία για ΤΟΕΒ;

Έλεγχος και από τους Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης του κ. Ρακιντζή;
    Σημαντικές εξελίξεις φαίνεται ότι υπάρχουν στο θέμα του ΤΟΕΒ Κρύας – Λαψίστας. Όπως αναφέρεται προέκυψε πρόβλημα με την έκθεση της αρμόδιας 4μελούς επιτροπής του Δήμου Ζίτσας (Αλεξούδη– Γκαβρέση Παρασκευή, Ζέρβα Βασιλική, Γαλατάς Ζώης και Γεωργαλή Ευγενία) που όφειλε να διενεργήσει έλεγχο για τη συμμόρφωση ή μη του ΤΟΕΒ σε συγκεκριμένα ζητήματα, σύμφωνα με την Νο 200/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η από 22 Αυγούστου 2014 έκθεση της επιτροπής μπήκε στο «μικροσκόπιο» και υπήρξε η αφετηρία για να ελεγχθεί αν τηρήθηκαν τα επιβαλλόμενα κατά τη σύνταξή της. Το πρόβλημα όπως αναφέρουν πηγές που γνωρίζουν το θέμα, επικεντρώνεται σε ελλείψεις της έκθεσης, των οποίων τα αίτια είναι προς το παρόν άγνωστα.
   Όπως εικάζεται, στα "προβλήματα" της έκθεσης περιλαμβάνεται...
και ο τρόπος που αυτή αξιολογεί την πρόσληψη 15 ατόμων χωρίς προηγούμενη έγκριση του εποπτεύοντος οργάνου, αν και όπως χαρακτηριστικά ορίζεται «βάσει των διατάξεων του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010, στην έννοια της εποπτείας που ασκεί στον “Τ.Ο.Ε.Β. Κρύας – Λαψίστας” ο Δήμος Ζίτσας συμπεριλαμβάνεται και η έγκριση ή μη κάθε προκήρυξης για πρόσληψη». 
    Επίσης προσδιορίζεται η μη αναφορά στην έκθεση της επιτροπής, εάν έγιναν από τον ΤΟΕΒ οι ενέργειες που απαιτούνται με σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Οργανισμού όπως διατάσσει από 26 Μαΐου 2014 το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 
    Σε κάθε περίπτωση οι ήδη δρομολογημένες διαδικασίες θα γίνουν πλήρως γνωστές τις αμέσως επόμενες εβδομάδες.

Προβληματική…
    Είναι χαρακτηριστικό, ότι ήδη από το Σεπτέμβριο η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου, εντοπίζει προς το Δήμο Ζίτσας το πρόβλημα με το 94775 έγγραφο, χωρίς βέβαια να εισαγάγει την προβληματική έκθεση στο αρμόδιο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο (σχετικά με την αντικατάσταση εν όλω ή εν μέρει του Δ.Σ. του ΤΟΕΒ Κρύας – Λαψίστας λόγω πλημμελούς λειτουργίας).

Η Εισαγγελία και ο κ. Ρακιντζής
    Θεωρείται βέβαιο, ότι στο βαθμό που η Εισαγγελία και οι Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης ερευνήσουν το όλο ζήτημα, θα αποδοθούν οι όποιες πιθανές ευθύνες εκεί βέβαια όπου υπάρχουν. Αυτό που σε κάθε περίπτωση προέχει είναι η ύπαρξη νομιμότητας στις ενέργειες του ΤΟΕΒ Κρύας – Λαψίστας και η μη απόκρυψη ή συγκάλυψη από αρμόδια όργανα του Δήμου Ζίτσας οιασδήποτε παρατυπίας που ενδεχομένως εντοπίστηκε.

    Από το αρχειακό υλικό μπορείτε να δείτε (εδώ) περίπου 5:34 λεπτά με στιγμιότυπα της τότε συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εδώ την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου.