Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014

Προμήθεια ελαστικών από το Δήμο Ζίτσας…

Προσοχή, μέχρι την Πέμπτη 23-10-2014, ώρα 13:00 οι προσφορές.
    Από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ζίτσας καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους  για την προμήθεια ελαστικών με απευθείας ανάθεση για τις ανάγκες των αυτοκινήτων του Δήμου.
    Τεχνική περιγραφή: Λάστιχα...
δύο(2) τεμ. μπροστινά, διαστάσεων 295Χ80Χ22,5 βαρέως τύπου για το ΚΗΙ 7377 IVEKO φορτηγό του Δήμου και Λάστιχα τέσσερα(4) τεμ. πίσω, διαστάσεων 315Χ80Χ222,5 για το ΚΗΙ 7361 φορτηγό ΜΑΝ του Δήμου, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.522,97 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
    Προσφορές: Οι προσφορές πρέπει να δοθούν μέχρι την Πέμπτη 23-10-2014, ώρα 13:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου αρμόδια υπάλληλος η κ. Σταύρου Αγγελική τηλ.2653360008 - FAX 2651062794