Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012

Ανατέθηκε επιτέλους, έστω με 20 μήνες καθυστέρηση το έργο «Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Ελεούσας» (1,9 εκατομ. € )…

__________________
    Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζίτσας στην συνεδρίασή της Τρίτης 2 Οκτωβρίου 2012 κατακύρωσε τη δημοπρασία του έργου στην μειοδότρια εταιρεία.
    Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου προειδοποίησε το Δήμο Ζίτσας (με το 3499/14-9-2012 έγγραφο της), ότι απαιτείται η τήρηση του χρονοδιαγράμματος ανάληψης νομικής δέσμευσης των ενταγμένων έργων ΕΣΠΑ για να μην υπάρξει απένταξη και ότι επιβάλλεται η επίσπευση των διαδικασιών ώστε έως 16-10-2012 πρέπει να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού για το συγκεκριμένο έργο.
    Το zitsagate σας ενημέρωσε για το έργο, ενώ σε δηλώσεις του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Βασ. Γαρδίκος απολογήθηκε για την 20μηνη καθυστέρηση και τον κίνδυνο απένταξης.
   Πρόκειται για...
το έργο «Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Ελεούσας» Δήμου Ζίτσας, προϋπολογισμού δαπάνης 1.900.000,00 € με ΦΠΑ, κατά την οποία τελευταία μειοδότρια αναδείχτηκε η Τεχνική Εταιρεία «ΔΟΚΟΣ ΑΤΕΒΕ» με [Α.Φ.Μ.:099946761 ΑΒ Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων] - Καλούδη 10 – Ιωάννινα, η οποία πρόσφερε μέση έκπτωση δώδεκα τοις εκατό (12 %).
    Αναλυτικά η απόφαση: