Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

Θαυμάστε διαφάνεια !!!

Στο Δήμο Ζίτσας γράφουν στο Δι@ύγεια το ποσόν και τέλος! Ούτε τι πήραν, ούτε πόσα είδη. Αυτά είναι περιττά!!!
Δήμος Ζίτσας – ΝΠΔΔ. Ο πρόεδρος του Νομικού Προσώπου ΔΔ του Δήμου Ζίτσας κ. Απ. Χανδόλιας με την απόφασή του Νο 50/2012 «για την εύρυθμη και αποδοτικότερη λειτουργία του ν.π.δ.δ» (sic!!!) εγκρίνει την προμήθεια από πολύ συγκεκριμένη εταιρεία χωρίς να αναφέρει ούτε τι πήρε, ούτε πόση ποσότητα και ούτε πόσο κάνει το κάθε είδος.!!!
Προφανώς έτσι βλέπουν την διαφάνεια και την Δι@ύγεια και έτσι την εννοούν με τέτοιες αποφάσεις. Φροντίσαμε να…
καλύψουμε το όνομα της προμηθεύτριας επιχείρησης για συγκεκριμένο λόγο.
Σε παλαιότερη ανάρτησή μας επισημάναμε σχετικά με τις τιμές της. Άραγε γι΄ αυτό δεν τις βάζουν τώρα???

Η απόφαση