Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

Τον άδειασαν το Ρογκότη και του έβαλαν μυαλό!!!

Προτάσεις για την αξιοποίηση της Παιδόπολης ζητάει η επιτροπή που όρισε ο Δήμος Ζίτσας.
Η επιτροπή που συγκρότησε το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας (όπου μετέχει και ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Παν. Παππάς) άδειασε κανονικά τον δήμαρχο κ. Ρογκότη (που δε μπορεί να συμφωνήσει ούτε με τον εαυτό του) και με δημόσια ανακοίνωση ΚΑΛΕΙ όλους τους Δημότες και Φορείς του Δήμου Ζίτσας, αλλά και οποιοσδήποτε άλλος πολίτης ή φορέας ενδιαφέρεται, να καταθέσουν τις ιδέες και προτάσεις τους, για την αξιοποίηση του ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ και των εγκαταστάσεων της Παιδόπολης, μέχρι την 30η Μαρτίου 2012.
Και βέβαια η συνεννόηση του κ. Ρογκότη με...
τον κ. Φιλ. Τσουμάνη πάει …στράφι, αφού ο κ. Ρογκότης δεν είχε την έγκριση του δημοτικού του συμβουλίου και τώρα ο κ. Τσουμάνης και ο Δήμος Ιωαννιτών πρέπει να καταθέσουν αίτηση στο Δήμο Ζίτσας.
Σας υπενθυμίζουμε τι ακριβώς είχε γίνει : κλικ εδώ,  εδώ  και  εδώ.

Η ανακοίνωση της επιτροπής που όρισε το δημοτικό συμβούλιο Ζίτσας:
ο Ρογκότης μετά το άδειασμα...
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας με την αριθμ. 94/2012 απόφασή του συγκρότησε Επιτροπή με σκοπό την διερεύνηση οριστικής λύσης αξιοποίησης του συνολικού χώρου της πρώην Παιδόπολης «Αγία Ελένη», με τελικό στόχο την εκπόνηση και υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
Οι εγκαταστάσεις της πρώην Παιδόπολης «Αγία Ελένη» βρίσκονται εντός των ορίων του οικισμού της Τοπικής Κοινότητας του Αγίου Ιωάννη Δήμου Ζίτσας (Δ.Ε. Πασσαρώνας) και αποτελούνται από δεκαεννιά (19) κτίρια συνολικής δομημένης επιφάνειας 6.055 Μ2 επί οικοπέδου 40 περίπου στρεμμάτων, με πρόσοψη επί της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων –Κόνιτσας, απέναντι από το Αεροδρόμιο.
Ύστερα από τα παραπάνω – και προκειμένου η Επιτροπή να ανταποκριθεί κατά το δυνατόν πληρέστερα στην ανατεθείσα εντολή του Δ.Σ. – ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ όλοι οι Δημότες και Φορείς του Δήμου Ζίτσας, αλλά και οποιοσδήποτε άλλος πολίτης ή φορέας ενδιαφέρεται, να καταθέσουν τις ιδέες και προτάσεις τους, για την αξιοποίηση του συνολικού χώρου και των εγκαταστάσεων της Παιδόπολης, ει δυνατόν μέχρι την 30η Μαρτίου 2012, στον Πρόεδρο της Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτη Παππά.

Οι προτάσεις μπορούν να κατατίθενται μέσω e-mail (pasarona@otenet.gr και zitsa@zitsagov.gr), μέσω fax (26510 62794), ταχυδρομικά (Λ. Ελευθερίας και Ευκλείδη, Τ.Κ. 45445 Ελεούσα) και ιδιόχειρα στο γραφείο Προέδρου του Δημ. Συμβουλίου.

Για πρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου (τηλ. 26510 61308 & 85165).