Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 55-64 ετών…

    Ο ΟΑΕΔ ενέκρινε για την τοπική αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού (δήμοι και περιφέρειες) με την  3381/01-03-2012 απόφαση το «Πρόγραμμα Επιχ/σης Επιχ/σεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) για την Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 55-64 ετών».
    Κάθε ενδιαφερόμενος άνεργος ηλικίας 55-64 ετών πρέπει να απευθυνθεί στον ΟΑΕΔ Ιωαννίνων (ΚΠΑ2), Ν. Δοσίου 6 (τηλ 26510-70633) προκειμένου να λάβει την απαραίτητη συστατική επιστολή περί ένταξης του στο εν λόγω πρόγραμμα.
    Ακολούθως αν επιθυμεί να εργασθεί στο Δήμο Ζίτσας πρέπει…
να την καταθέσει στο Νέο Δημαρχείο Ελεούσας (Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζίτσας)  για την τελική αξιολόγηση. Υπεύθυνη για την παραλαβή των συστατικών επιστολών για λογαριασμό του Δήμου Ζίτσας είναι η κ. Μαρκούλα Μαρία (τηλ 26510-61308).