Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2016

Προχώρησαν τρείς βασικές διαδικασίες μείζονος σημασίας στο Δήμο Ζίτσας…

    Σε καλή …ρότα μπήκαν τρεις βασικές διαδικασίες μείζονος σημασίας για το Δήμο Ζίτσας.
    Πρόκειται για την «πιστοποίηση των παιδικών χαρών Δήμου Ζίτσας» προϋπολογισμού 15.461,20 € όπου οι...
μελετητές κατέθεσαν την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016 την προσφορά τους, 
για το «στέγαστρο στο Γυμνάσιο - Λύκειο Ελεούσας» με προϋπολογισμό της στατικής μελέτης 3.000,00 € με τις προσφορές να κατατίθενται μέχρι την Τρίτη 8 Μαρτίου 2016 
και για την «εκπόνηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων του  Δήμου Ζίτσας» με τις προσφορές να κατατίθενται επίσης μέχρι την Τρίτη 8 Μαρτίου 2016.