Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2016

Με 15 θέματα Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα…

Θέματα ελάσσονος σημασίας, υπηρεσιακά ως επί το πλείστον θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση της Δευτέρας 25 Ιανουαρίου 2016 (6:30 μμ). Από τα 15 θέματα της ημερήσιας διάταξης ξεχωρίζει το 2ο με το οποίο ζητείται και νέα παράταση για την Πλατεία Δημαρχείου, έργο που κατά δήλωση του κ. Πλιάκου θα ήταν τελειωμένο από το Νοέμβριο, ενώ ακόμη δεν έγινε ούτε το 10% - 15%!!!
Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη: …


1. Έγκριση 2ης Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης  του έργου: «Διάνοιξη δασικού δρόμου (Γ΄ κατηγορίας) στη θέση ¨Βουνό¨ της Τ.Κ. Γιουργάνιστας » του Δήμου Ζίτσας, αναδόχου Ε.Δ.Ε. κ. Μήτσιου Χρήστου.
2. Έγκριση 2ης Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης  του έργου : «Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Δημαρχείου και Περιβάλλοντος χώρου του Δήμου Ζίτσας», αναδόχου  «Κ/Ξ Γενική Κατασκευαστική ΑΤΕΒΕ – Ιωάννης Κοσμίδης».
3. Πρόταση τροποποίησης σχετικά με το έργο «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Δημαρχείου και Περιβάλλοντος χώρου» Δήμου Ζίτσας, αναδόχου «Κ/Ξ Γενική Κατασκευαστική ΑΤΕΒΕ – Ιωάννης Κοσμίδης».
4.-Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Μολοσσών Δήμου Ζίτσας», αναδόχου Ε.Δ.Ε. κ. Ντόκου Κων/νου.
5. Σύσταση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: «Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων παλαιού Γυμνασίου Τ.Κ. Μεταμόρφωσης» του Δήμου Ζίτσας, αναδόχου Ε.Δ.Ε. κ. Ράπτη Δημητρίου.
6. Σύσταση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων οικισμού Τ.Κ. Ασφάκας» του Δήμου Ζίτσας, αναδόχου «Σ.ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»
7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή χώρου WC και εσωτερικών χώρων στο νηπιαγωγείο  Τ.Κ. Μεταμόρφωσης Δ.Ε. Εκάλης» του Δήμου Ζίτσας, αναδόχου Ράπτη Δημητρίου του Μιχαήλ, ΕΔΕ
8. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 231/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 24 (λόγω αλλαγής χρήσης) της επέκτασης του οικισμού Τ.Κ. Μεταμόρφωσης της Δ.Ε. Εκάλης του Δήμου Ζίτσας». 
9. Ορισμός εκπροσώπων στο Α/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων –Κινηματογράφων περιοχής Δήμου Ζίτσας για το έτος 2016.
10. Γνωμοδότηση σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017.
11. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων μαθητών του ΟΑΕΔ που μπορούν να προσληφθούν για πρακτική άσκηση στο Δήμο.
12. Υπογραφή της «Σύμβασης χρήσης του συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής wihbahk» με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω συστήματος.
13. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ έτους 2016, για τις οποίες ο προμηθευτής θα αναδειχθεί ύστερα από την διενέργεια σχετικού διαγωνισμού.
14. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών προμηθειών του ΕΚΠΟΤΑ (αξιολόγησης  προσφορών και απευθείας ανάθεσης), έτους 2016 και επιτροπών παραλαβής των ανωτέρω προμηθειών.
15. Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή τελών ύδρευσης και συζήτηση επί γενικών υποθέσεων υπαγομένων στον Κανονισμό Λειτουργίας Ύδρευσης.