Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015

Τι ισχύει για τα καζάνια του τσίπουρου…

Σε περιπτώσεις κληρονομιάς, πώλησης, δωρεάς, ποσοστού εξ αδιαιρέτου κλπ
    Ενδιαφέρουσες απαντήσεις δίνει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, απαντώντας σε ερωτήματα του υπουργείου σχετικά με τα καζάνια απόσταξης του τσίπουρου, όταν αυτά δεν ανήκουν μόνο σε έναν, σε περιπτώσεις κληρονομιάς, ποσοστού (πχ το μισό, το 1/3 κλπ), καθώς και σε άλλες πολλές περιπτώσεις.
    Αναλυτικά σύμφωνα με το ΝΣτΚ για τις περιπτώσεις αυτές…
ισχύουν αυτά που αναφέρει η 560/2011 γνωμοδότησή του.
    Για να την διαβάσετε κάντε κλικ εδώ .

Το ερώτημα : "Εάν εμπίπτουν στις περί εξαιρέτου διατάξεις του άρθρου 1820 του Αστικού Κώδικα τα αποστακτικά μηχανήματα (άμβικες), χωρητικότητας έως 130 λίτρων, που κατέχονται από τους μικρούς αποσταγματοποιούς, ενόψει του ότι ο νόμος επιτρέπει τη χρησιμοποίησή τους και από άλλους παραγωγούς επιτρεπόμενων πρώτων υλών και, ως εκ τούτου, είναι δυνατό να αποτελέσουν πηγή εισοδήματος για τους κατόχους τους.2. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης στο πρώτο ερώτημα εάν είναι ισχυρή η πράξη μεταβίβασης (δωρεά) από τον Ν.Χ., κληρονόμο του 1/4 του άμβικα, προς τον Δ.Λ. (δωρεοδόχο) χωρίς τη συναίνεση των λοιπών κληρονόμων. 3. Εάν νομιμοποιείται ο Λ.Δ., κύριος του ¼ του άμβικα, στην κατοχή του και περαιτέρω στη χρήση του χωρίς τη συναίνεση των λοιπών κληρονόμων. 4. Εάν μπορεί να εκδοθεί άδεια κατοχής στο όνομα του Δ.Λ. για το ¼ του άμβικα και στο όνομα των λοιπών κληρονόμων για τα ¾ αυτού χωρίς τη συναίνεσή τους, ή να εκδοθεί άδεια κατοχής μόνο στο όνομά του χωρίς τη συναίνεση των λοιπών κληρονόμων.5. Ποιά είναι τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να ζητούνται από το αρμόδιο Τελωνείο για την έκδοση άδειας κατοχής στο όνομα του ή των νέων κατόχων άμβικα, χωρητικότητας έως 130 λίτρων, στους οποίους μεταβιβάσθηκε ο άμβικας από κάθε αιτία (κληρονομιά, πώληση, δωρεά), λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα του αντικειμένου και την αναγκαιότητα απλούστευσης της διαδικασίας."