Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

Ποιοι είναι οι 10 που προσλήφτηκαν στο Δήμο Ζίτσας…

Τα ονόματα. Χωρίς ΑΣΕΠ, "ζήτω το μέσον". Αρκετοί έχουν σχέση με το ψηφοδέλτιο (υποψηφίους) του Πλιάκου.
    Η προκήρυξη για την πρόσληψη αυτών των δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου είχε βγει στις 19 Ιουνίου. Για την πρόσληψη αυτή ΔΕΝ απαιτούνταν ειδικά τυπικά προσόντα ("ζήτω το μέσον"), ενώ δεν έγινε καθόλου κατάταξη με μόρια κλπ.
    Τα δέκα (10) άτομα θα απασχοληθούν ως εργατικό προσωπικό, με...
την ειδικότητα ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ- ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Όσοι προσλήφθηκαν είναι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δύο μηνών, για την πυροπροστασία.

Οι δέκα (10) προσληφθέντες είναι (η απόφαση εδώ )