Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015

Κλείνουν όλες οι μη πιστοποιημένες παιδικές χαρές;

Το Υπουργείο Εσωτερικών με επείγον έγγραφό του επισημαίνει την ευθύνη του Δήμου σε περίπτωση ατυχήματος, άσχετα υπάρχει ή όχι πινακίδα απαγόρευσης.
Αναφέρει: «…οσάκις ο οικείος δήμος κρίνει ότι μια παιδική χαρά είναι ακατάλληλη οφείλει να τη σφραγίζει ο ίδιος άμεσα ή να αποξηλώσει τα επικίνδυνα παιχνίδια»
    Μείζον ζήτημα δημιουργείται με τις παιδικές χαρές μετά το επείγον έγγραφο του ΥΠΕΣ. Ως τώρα στις μη πιστοποιημένες (σχεδόν καμία δεν πιστοποιήθηκε) οι Δήμοι τοποθετούσαν μια πινακίδα ότι «Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος και η χρήση» και …ξέμπλεκαν! 
    Όμως πλέον...
όπως επισημαίνει το Υπουργείο «ο οικείος δήμος ουδόλως αποποιείται την ευθύνη του με την τοποθέτηση πινακίδας».
    
    Αναφέρει συγκεκριμένα η επείγουσα εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών:
    «…Επισημαίνεται δε ότι κάθε παιδική χαρά λειτουργεί με ευθύνη του οικείου δήμου.
    Ως εκ τούτου, κάθε δήμος οφείλει να τηρεί το θεσμικό πλαίσιο που ορίζουν οι προαναφερθείσες αποφάσεις, προκειμένου να εξασφαλίζει την ακίνδυνη χρήση των παιδικών χαρών, αφού προηγουμένως έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία τους.
    Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, οσάκις ο οικείος δήμος κρίνει ότι μια παιδική χαρά είναι ακατάλληλη οφείλει να τη σφραγίζει ο ίδιος άμεσα ή να αποξηλώσει τα επικίνδυνα παιχνίδια σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που έχει δώσει το Υπουργείο κατά καιρούς.
    Κατά συνέπεια, σε περίπτωση ατυχήματος σε παιδική χαρά, η οποία δεν είναι σφραγισμένη και είναι προσβάσιμη στο κοινό, ο οικείος δήμος ουδόλως αποποιείται την ευθύνη του με την τοποθέτηση πινακίδας στην οποία αναγράφεται ότι η παιδική χαρά δεν διαθέτει πιστοποίηση και η χρήση της γίνεται με ευθύνη των γονέων ή των συνοδών των ανηλίκων.»