Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

Ρύθμιση Οφειλών στο Δήμο Ζίτσας…

Ο Δήμος Ζίτσας στα πλαίσια του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/21.03.2015 τεύχος Α΄) «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», ανακοινώνει ότι ρυθμίζονται οι οφειλές που θα έχουν βεβαιωθεί μέχρι την 26η Μαΐου 2015. 
Συμπεριλαμβάνονται και οι οφειλές που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το Ν. 1337/1983.
Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη…
ρύθμιση, μέχρι την 26η Μαΐου 2015 (άρθρο 6 παρ. 1Ν. 4321/2015).