Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

Ο 2ος ειδικός συνεργάτης του Πλιάκου...

Ειδικότητα, προθεσμία κλπ… Όλη η προκήρυξη
    Έβγαλε την προκήρυξη για τον 2ο ειδικό συνεργάτη ο δήμαρχος Ζίτσας κ. Μι. Πλιάκος. Ως γνωστόν προσλαμβάνει από όσους κάνουν αίτηση (και έχουν τα προσόντα) όποιον του αρέσει τελικά, χωρίς ΑΣΕΠ κλπ γραφειοκρατίες.
    Ο μηνιαίος μισθός είναι 1.686 € και η ειδικότητα που…
θέλει ο κ. Πλιάκος είναι Γεωπόνος ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Η προθεσμία για τις αιτήσεις είναι μέχρι τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2015.
    Αναλυτικά όλη η προκήρυξη: