Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015

ΕΚΤΑΚΤΟ: Στην Τράπεζα της Ελλάδος τα διαθέσιμα του Δήμου Ζίτσας!!!

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τις ανάγκες του κράτους!
    Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 41 Α΄/20-4-2014 η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα με την οποία άμεσα γίνεται υποχρεωτική η μεταφορά των διαθεσίμων...
Δημοσίου και ΟΤΑ Α΄ βαθμού (Δήμων) και Β΄ βαθμού στην Τράπεζα της Ελλάδος. Εξαιρούνται μόνο τα απολύτως αναγκαία για το επόμενο 15θήμερο!!!Δείτε το ΦΕΚ: