Δευτέρα, 6 Απριλίου 2015

Κείμενο - παρέμβαση με τις θέσεις της δημοτικής παράταξης ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ για τη διαχείριση των λυμάτων στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων...

Διαβάστε όλο το κείμενο – παρέμβαση με τα αναλυτικά στοιχεία
    Με ένα σημαντικό κείμενο – παρέμβαση η ΡΙΖ.Α. (παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ στο Δήμο Ζίτσας με επικεφαλής το Μανώλη Ματσάγκα) καταθέτει δημόσια τις θέσεις της για τη διαχείριση των λυμάτων στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων.
    Παράλληλα ασκεί κριτική στη δημοτική αρχή αφού, ενώ «το ζήτημα της διαχείρισης των λυμάτων του λεκανοπεδίου έπρεπε να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα προς διερεύνηση και επίλυση για το Δήμο μας, ώστε να προστατευθεί η υγεία και η ποιότητα ζωής των δημοτών», εντούτοις...
«απασχόλησε τις δημοτικές αρχές και τους δημότες μόνο περιστασιακά».
    Όπως αναφέρει «Οι ανώτερες επιτρεπόμενες τιμές των διαφόρων φυσικοχημικών παραμέτρων που απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες αδειοδοτήσεις στην τάφρο δεν αντιμετωπίζονται ενιαία στις τρεις βιομηχανίες, δεν λαμβάνεται υπόψη η σχετική νομοθεσία στο σύνολο των βιομηχανιών και δεν θεωρείται απαραίτητη η γνωμοδότηση του Δήμου Ζίτσας.Επίσης, σε επίπεδο μελετών δεν αντιμετωπίζονται οι εκροές προς την τάφρο»

Αναλυτικά όλη η ανακοίνωση – παρέμβαση της ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

    Η διαχείριση των λυμάτων στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων αποτελεί σημαντικό θέμα για την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής του συνόλου των κατοίκων του. Η περιοχή του Δήμου Ζίτσας έχει αναλάβει το σημαντικό βάρος της «φιλοξενίας» των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και της «υποδοχής» των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων του Δήμου Ιωαννιτών  αλλά και των βιομηχανικών λυμάτων που παράγονται από τρεις από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές μονάδες της Ηπείρου.
    Ως συνέπεια το ζήτημα της διαχείρισης των λυμάτων του λεκανοπεδίου έπρεπε να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα προς διερεύνηση και επίλυση για το Δήμο μας, ώστε να προστατευθεί η υγεία και η ποιότητα ζωής των δημοτών που κατοικούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά κοντά στις μονάδες επεξεργασίας και στην τάφρο Λαψίστας που αποτελεί τον αποδέκτη των λυμάτων, αλλά και να αναβαθμιστεί η τάφρος Λαψίστας και να προστατευθεί το εμβληματικό οικοσύστημα του Καλαμά.
    Ως σήμερα το σημαντικό αυτό ζήτημα απασχόλησε τις δημοτικές αρχές και τους δημότες μόνο περιστασιακά και λόγω της πρόθεσης λειτουργίας ιδιωτικής μονάδας για την επεξεργασία της παραγόμενης λάσπης από την επεξεργασία λυμάτων, χωρίς την απαραίτητη συνολική ενημέρωση, ευρύτατο δημόσιο διάλογο και λήψη συλλογικών αποφάσεων.

    Η δημοτική μας παράταξη, θέλοντας να συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωση των δημοτών και κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη και στο άνοιγμα διαλόγου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, καταθέτει δημόσια την ανάλυση των δεδομένων και τη διατύπωση των θέσεων της.


Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
    Η διαχείριση των λυμάτων του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων έχει σχεδιασθεί για να εξυπηρετεί:
α) τα αστικά λύματα της πόλης των Ιωαννίνων, των οικισμών της Δ.Ε. Ιωαννίνων, της Ανατολής, της Πεδινής, του Κατσικά, του Περάματος, της Αμφιθέας, της Κρύας, της Αγίας Μαρίνας και της Ελεούσας
β) τα βοθρολύματα της ευρύτερης περιοχής
γ) τα υγρά απόβλητα των μονάδων της ΒΙ.ΠΕ., μετά από κατάλληλη επεξεργασία.
    Η συλλογή των λυμάτων γίνεται με υφιστάμενο και υπό κατασκευή δίκτυο αποχέτευσης και η επεξεργασία τους στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Ιωαννίνων, γνωστότερη και ως βιολογικός, στη θέση Χορτολίβαδο του αεροδρομίου, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ζίτσας.   
   Η εγκατάσταση έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με δυναμικότητα επεξεργασίας λυμάτων με ημερήσια παροχή της τάξης των 35.000 μ3. Στην παρούσα φάση λειτουργίας του έργου οδηγείται στην εγκατάσταση ημερήσια παροχή της τάξης των 40.700 μ3. Με την επέκταση της εγκατάστασης, η οποία βρίσκεται σε στάδιο δημοπράτησης, η δυναμικότητα επεξεργασίας λυμάτων θα ανέβει σε ημερήσια παροχή 60.000 μ3. Τα επεξεργασμένα λύματα μετά από τριτοβάθμια  διατίθενται σε ανοικτό κανάλι που συνδέεται με την τάφρο Λαψίστας, ενώ προβλέπεται η επεξεργασία της παραγόμενης λάσπης από μονάδα που θα λειτουργήσει εντός του χώρου της ΕΕΛ. Με την επέκταση της ΕΕΛ θα υπάρξει δυνατότητα για τη κάλυψη και πρόσθετων περιοχών, όπως οικισμών της Δ.Ε. Παμβώτιδας και Δ.Ε. Ανατολής, αλλά και των οικισμών Αγίου Ιωάννη, Βουνοπλαγιάς, Ζωοδόχου, Ροδοτοπίου και Γαρδικίου.  
    Φορέας λειτουργίας του συστήματος αποχέτευσης και επεξεργασίας είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ιωαννίνων (Δ.Ε.Υ.Α.Ι.) και οι περιβαλλοντικοί όροι ορίζονται στην με αρ. πρωτ. 170873/ΔΙΠΑ/15.12.2014 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥΣ
1. Η εγκατάσταση δέχεται σήμερα κατά μέσο όρο ημερήσια παροχή που υπερβαίνει κατά 16% το υδραυλικό φορτίο για το οποίο είναι σχεδιασμένη η λειτουργούσα μονάδα. Επιπλέον, στο αποχετευτικό δίκτυο εισέρχονται πρόσθετες εισροές (από παράνομες συνδέσεις, τον υπόγειο υδροφορέα και τα νερά της βροχής) με αποτέλεσμα σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων, η εγκατάσταση να  δέχεται και έντονες πλημμυρικές παροχές, πολύ πάνω από τη δυναμικότητα επεξεργασίας, με αποτέλεσμα να διοχετεύονται ανεπεξέργαστες στον αποδέκτη, προκειμένου να μη κινδυνεύσει η λειτουργία της εγκατάστασης. Ως αποτέλεσμα έχουμε σημαντικότατη επιβάρυνση στην τάφρο Λαψίστας και στον Καλαμά. Δεν διασφαλίζεται επαρκώς αφενός η σύνδεση όλων των μονάδων της ΒΙ.ΠΕ. με το σύστημα επεξεργασίας λυμάτων και αφετέρου ο πλήρης έλεγχος της προβλεπόμενης από τους περιβαλλοντικούς όρους της εκ των προτέρων επεξεργασίας των λυμάτων, προτού προσαχθούν στο σύστημα.
2. Η εγκατάσταση σήμερα λειτουργεί χωρίς την απαραίτητη μονάδα επεξεργασίας της παραγόμενης λάσπης, με αποτέλεσμα να έχει υπογράφει σύμβαση μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α.Ι. και ιδιώτη για την επεξεργασία της εντός του χώρου της εγκατάστασης και μεταφορά και απόθεση του υπολείμματος σε εγκεκριμένο χώρο στο Κουτσελιό, χωρίς όμως να υπάρχει ο απαραίτητος έλεγχος από τον φορέα λειτουργίας του όλου συστήματος και η αποτίμηση του περιβαλλοντικού κινδύνου.
3. Η πορεία εξέλιξης των έργων για την ολοκλήρωση και λειτουργία του σχεδιασμού του συστήματος αποχέτευσης δεν παρουσιάζεται ικανοποιητική, καθώς ο διαγωνισμός για την αναβάθμιση της ΕΕΛ παρουσιάζει σημαντικότατη καθυστέρηση και αφήνει ανησυχία για τον οριστικό χρόνο λειτουργίας της. Ως αποτέλεσμα η σύνδεση των υπό κατασκευή δικτύων, στα οποία περιλαμβάνεται το υπό κατασκευή δίκτυο της Ελεούσας, να καθίσταται αμφίβολη, λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία της λειτουργούσας εγκατάστασης να ανταποκριθεί στη σημερινή  ημερήσια παροχή.

Β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΗΝ ΤΑΦΡΟ ΛΑΨΙΣΤΑΣ
Εντός των ορίων του Δήμου Ζίτσας λειτουργούν τρεις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες οι οποίες διαθέτουν συστήματα βιολογικής επεξεργασίας των υγρών λυμάτων τους και χρησιμοποιούν μετά από αδειοδότηση ως αποδέκτη των λυμάτων την τάφρο της Λαψίστας.
Και συγκεκριμένα:


Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας/ Γνωμοδότηση Δήμου Ζίτσας
Εναρμόνιση των αδειοδοτήσεων με τις ανώτερες επιτρεπόμενες τιμές στους ρύπους(φυσικοχημικές παράμετροι), όπως ορίζονται από την σχετική προς τούτο Νομοθεσία (ΚΥΑ 5673/400/1997)
«ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»
Α.Π. 66394/2230/12-12-2014
Δεν γνωμοδότησε ο Δήμος
ΟΧΙ
Πτηνοσφαγείο – Τυποποιητήριο του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού  (Α.Π.Σ.Ι.) ‘’Η ΠΙΝΔΟΣ’’
Α.Π. 50633/3149/2-12-11
Δεν γνωμοδότησε ο Δήμος
ΟΧΙ
(αν και γίνεται αναφορά για τα όρια που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία)
Πτηνοσφαγείο – Τυποποιητήριο της εταιρείας «Θ. Νιτσιάκος Α.Β.Ε.Ε.»
Α.Π. 17851/638/15-10-2014
Ο Δήμος γνωμοδότησε αρνητικά
ΝΑΙ

    Οι ανώτερες επιτρεπόμενες τιμές των διαφόρων φυσικοχημικών παραμέτρων που απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες αδειοδοτήσεις στην τάφρο δεν αντιμετωπίζονται ενιαία στις τρεις βιομηχανίες, δεν λαμβάνεται υπόψη η σχετική νομοθεσία στο σύνολο των βιομηχανιών και δεν θεωρείται απαραίτητη η γνωμοδότηση του Δήμου Ζίτσας.
    Επίσης, σε επίπεδο μελετών δεν αντιμετωπίζονται οι εκροές προς την τάφρο με βάση το γεγονός ότι η τάφρος Λαψίστας παρουσιάζει ευτροφισμό όπως διαπιστώνεται και από το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης.
    Από τα στοιχεία των μελετών, το μέγεθος και το είδος των βιομηχανιών, προκύπτει ότι οι τρείς βιομηχανίες μαζί, όταν λειτουργούν σύμφωνα με την αδειοδότησή τους,  απορρίπτουν στην τάφρο οργανικό φορτίο της ίδιας τάξης περίπου με εκείνο που απορρίπτει ο Βιολογικός της πόλης των Ιωαννίνων είναι δηλαδή σαν και μια άλλη πόλη του μεγέθους των Ιωαννίνων να διαθέτει τα λύματά της στην τάφρο Λαψίστας.  
    Στην πραγματικότητα, αυτό που βιώνουν και καταγγέλλουν πολλές φορές οι κάτοικοι που ζουν και εργάζονται πλησίον και όχι μόνο, των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, είναι η προβληματική κατάσταση της τάφρου με μυρωδιές, πρασινάδες, αφρούς και μερικές φορές και  ανεπεξέργαστα λύματα.
Είναι προφανές ότι συχνοί και ουσιαστικοί έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς στην λειτουργία των εγκαταστάσεων συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας των νερών της τάφρου, διαφορετικά, τα φαινόμενα θα παραμένουν και θα επιτείνονται.
    Η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των τακτικών και έκτακτων ελέγχων και τα μέτρα που λαμβάνονται στην περίπτωση που διαπιστώνεται ρύπανση των νερών, αποτελεί μια ενδεδειγμένη πρακτική της καλής λειτουργίας της διοίκησης.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

  1.    Άσκηση της απαραίτητης πίεσης στη Δ.Ε.Υ.Α.Ι. για τον συστηματικό έλεγχο και κατάργηση των παράνομων συνδέσεων και τη λήψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό εισροών όμβριων υδάτων στο δίκτυο συλλογής των λυμάτων. Επίσης για την επίσπευση των διαδικασιών δημοπράτησης και κατασκευής των έργων αναβάθμισης της ΕΕΛ, ώστε να λειτουργήσει με την σημαντικά αναβαθμισμένη δυναμικότητα επεξεργασίας λυμάτων. Διασφάλιση της δυνατότητας σύνδεσης και λειτουργίας του υπό κατασκευή δικτύου αποχέτευσης της Ελεούσας.
  1.    Άσκηση πίεσης προς την αποκεντρωμένη Διοίκηση για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας στην περιβαλλοντική αδειοδότηση που αφορά τα όρια των εκπομπών και για την αναγκαιότητα γνωμοδοτήσεων του Δήμου στο στάδιο αδειοδοτήσεων των δραστηριοτήτων.
  2.      Άσκηση της απαραίτητης πίεσης προς την Περιφέρεια Ηπείρου για συνεχείς και αξιόπιστους ελέγχους της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και ειδικότερα της εφαρμογής του προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των λυμάτων πριν τη διάθεσή τους στον αποδέκτη.
  3.      Ανάληψη πρωτοβουλιών για τη θεσμοθέτηση της τάφρου της Λαψίστας ως ευαίσθητου αποδέκτη, όπως άλλωστε προτείνεται από το θεσμοθετημένο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (ΦΕΚ 2292/Β/13.09.2013). Επίσης για την εκπόνηση μελέτης αναφορικά με  την αφομοιωτική ικανότητα της τάφρου Λαψίστας.
  4.    Τήρηση της 364/2014 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τις ενέργειες εναντίωσης στην κατασκευή και λειτουργία ιδιωτικής μονάδας επεξεργασίας λυματολάσπης, καθώς η Δ.Ε.Υ.Α.Ι. προβλέπει στο σχεδίασμά της λειτουργίας του συστήματος επεξεργασίας λυμάτων την κατασκευή σύγχρονης μονάδας εντός της ΕΕΛ.
  5.    Προγραμματισμός για την εκπόνηση τεχνικών μελετών για την κατασκευή δικτύων συλλογής και προαγωγής λυμάτων στην ΕΕΛ για τους οικισμούς Αγίου Ιωάννη, Βουνοπλαγιάς, Ζωοδόχου, Ροδοτοπίου και Γαρδικίου, σε συνεννόηση με τη Δ.Ε.Υ.Α.Ι.
  6.   Ανάληψη πρωτοβουλιών για αναλυτική ενημέρωση δημοτών και κατοίκων, αναφορικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούνται στην λειτουργία των δραστηριοτήτων και στην κατάσταση του αποδέκτη από την Περιφέρεια ή από άλλους αρμόδιους φορείς. καθώς και το άνοιγμα διαλόγου με κάθε ενδιαφερόμενο για το σημαντικό ζήτημα της διαχείρισης των λυμάτων.
  7.      Διερεύνηση της συμμετοχής του Δήμου Ζίτσας στις λήψεις αποφάσεων για τη διαχείριση των λυμάτων του λεκανοπεδίου. 
         ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ