Παρασκευή, 10 Απριλίου 2015

Ποια (ποιος) είναι η (ο) 3ος ειδικός συνεργάτης του Πλιάκου…

Απόφοιτη(ος) Λυκείου, δημοσιογράφος. Όλη η προκήρυξη.
    Έβγαλε την προκήρυξη και για το 3ο (και τελευταίο) άτομο που δικαιούται για τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη ο δήμαρχος Ζίτσας κ. Μιχ. Πλιάκος. 
    Η έκπληξη είναι διπλή! Πρώτον ότι δεν χρειάζεται να έχει τελειώσει Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ αλλά μόνο Λύκειο και δεύτερον ότι πρέπει να είναι δημοσιογράφος και μάλιστα όχι “οποιασδήποτε ένωσης” αλλά να είναι...
μέλος μόνο της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν. και καμίας άλλης δημοσιογραφικής ένωσης !!!
    Επιπρόσθετα να διαθέτει ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ (δηλ. πχ να ήταν πάλι ειδικός συνεργάτης σε Α΄βάθμιο ή Β΄βάθμιο ΟΤΑ κλπ)
    Ως γνωστόν προσλαμβάνει από όσους κάνουν αίτηση (και έχουν τα προσόντα) όποιον του αρέσει τελικά, χωρίς ΑΣΕΠ κλπ γραφειοκρατίες.
    Ο μηνιαίος μισθός είναι 1.686 € και η προθεσμία για τις αιτήσεις είναι μέχρι τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2015.

    Αναλυτικά όλη η προκήρυξη: