Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2015

Τα χωριά του Δήμου Ζίτσας που οι καταναλωτές ρεύματος θα έχουν επιστροφή στους λογαριασμούς ΔΕΗ…

Σημαντικά είναι τα ποσά επιστροφής!!!
Επιστροφές χρημάτων θα πιστωθούν στους λογαριασμούς ρεύματος των κατοίκων αρκετών χωριών, στα όρια των οποίων λειτουργούν αιολικά πάρκα ή υδροηλεκτρικά. Αυτό προβλέπει η κοινή Υπουργική Απόφαση για τον «Επιμερισμό ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές, σε περιοχές όπου λειτουργούν ΑΠΕ» που υπεγράφη και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σε εφαρμογή της νομοθεσίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 Τα ποσά αφορούν στα έτη από το 2010 έως και το 2013 και αντιστοιχούν σε…
ποσοστό 1% επί της προ Φ.Π.Α. τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Τα χρήματα έχουν ήδη παρακρατηθεί από τον ΛΑΓΗΕ (Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) και τον Διαχειριστή των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του ν.3468/2006.
Ο συντελεστής επιδότησης της κατανάλωσης φθάνει :
Α) έως 100 % για τετραμηνιαία κατανάλωση έως 2000 κιλοβατώρες και
Β) 50 % από 2000 έως 3000 κιλοβατώρες, ενώ
Γ) δεν δικαιούνται επιστροφής όσοι καταναλώνουν πάνω από 3000 κιλοβατώρες το τετράμηνο.
Τα χωριά του Δήμου Ζίτσας στα οποία θα γίνουν επιστροφές χρημάτων, αναλυτικά είναι οι εξής:Τ.Δ. Παλιουρής, Δήμου Ζίτσας, ποσό: 38.841,59 €