Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ: Πρόχειρος διαγωνισμός για προμήθεια 42.000 € γραφική ύλη και υλικά γραφείου…

Διαβάστε όλη τη διακήρυξη. Κόστος 3.500 € το μήνα!
    Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ζίτσας, προκειμένου να προμηθευτεί γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείου, έντυπα, υλικά μηχανογράφησης κλπ, αξίας 42.000 €, θα κάνει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές.
    Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Ζίτσας την...
 Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 10.00 π.μ (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών).
    Η προμήθεια αυτή ΔΕΝ αφορά τα Νομικά Πρόσωπα, αλλά μόνο τις υπηρεσίες του Δήμου και προκύπτει δαπάνη 3.500 € το μήνα ή περίπου 160 € ανά ημέρα!!! 
    Πολύ γράψιμο θα έπεσε!!! Λογική ή υπερβολική η δαπάνη;;;
Διαβάστε αναλυτικά όλη τη διακήρυξη εδώ