Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2014

Τέσσερις ακόμη πρόχειροι διαγωνισμοί προμηθειών 270.500 € ακολουθούν…

Οι ημερομηνίες και οι διακηρύξεις για τις προμήθειες στο ΔΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ.
    Με τέσσερις (4) ακόμη πρόχειρους διαγωνισμούς προμηθειών, ποσού συνολικά 270.500 € προχωρά μέχρι τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014 ο Δήμος Ζίτσας.
    Συγκεκριμένα…
oι πρόχειροι προμηθειών που θα γίνουν είναι για υλικά ύδρευσης κλπ 73.000 €, για ηλεκτρολογικά κλπ 73.500 €, για οικοδομικά κλπ υλικά 73.000 € και για είδη καθαριότητας κλπ 51.000 €.

    1) την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014 ώρα 10:00 π.μ (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών) θα γίνει ο πρόχειρος για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ» 50.999,23 €. Η αναλυτική διακήρυξη εδώ.

    2) την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014 ώρα 10:00π.μ (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών θα γίνει ο πρόχειρος για την προμήθεια «Υλικών Συντήρησης και επισκευής κτιρίων ηλεκτρολογικά - προμήθεια Λαμπτήρων - Προμήθεια υλικών συντήρησης ΦΟΠ» 73.500,00 €. Η αναλυτική διακήρυξη εδώ.

    3) την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014 ώρα 1:00μ.μ (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών θα γίνει ο πρόχειρος για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ» 73.000,00 €. Η αναλυτική διακήρυξη εδώ.

    4) την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014 ώρα 10:00 π.μ (ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών) θα γίνει ο πρόχειρος για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ - ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ του ΔΗΜΟΥ» 73.000 €. Η αναλυτική διακήρυξη εδώ.