Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

Ποιοι είναι οι οκτώ (8) που προσέλαβε ο Δήμος Ζίτσας…

Με απόφαση δημάρχου, χωρίς ΑΣΕΠ για το Νοέμβριο ως “εργάτες γενικών καθηκόντων”

    Ολοκληρώθηκε η πρόσληψη των οκτώ (8) ατόμων από το δήμαρχο Ζίτσας κ. Μιχ. Πλιάκο, με το σύστημα μέχρι 5 μεροκάματα το μήνα, για το μήνα Νοέμβριο 2014. Σημειώνεται ότι για τη συγκεκριμένη κατηγορία προσλήψεων ΔΕΝ απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (εκτός από μέσον;), ενώ δεν γίνεται καθόλου κατάταξη με μόρια κλπ.
    Με την απόφαση δημάρχου Νο 1358 της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου τα οκτώ άτομα που προσλήφθηκαν είναι:…