Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Με απόφαση (15-10-2014) της Αποκεντρωμένης υγρά απόβλητα στην τάφρο Λαψίστας! Αρνητικός ήταν ο Δήμος Ζίτσας...

Αναφέρει: «Συνολικά υγρά απόβλητα θα έχουν σημαντικό οργανικό φορτίο και ημερήσια παροχή 1.217 m3/ημ». Υπάρχουν δύο μορφές υγρών αποβλήτων: α) αίμα β) απόβλητα από το πλύσιμο των σφάγιων κατά την σφαγή τους.
Κατά την απόφαση «τελικός αποδέκτης των ως άνω επεξεργασμένων αποβλήτων έχει ορισθεί ο αποστραγγιστικός αύλακας Ροδοτοπίου». Ο αύλακας Ροδοτοπίου οδηγεί στην τάφρο Λαψίστας και από εκεί στον Καλαμά.
    Με απόφασή της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας που δημοσιεύτηκε στο Δι@ύγεια την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2014 και υπογράφτηκε την προηγουμένη, εγκρίθηκε η διάθεση ημερησίως των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στον αποστραγγιστικό αύλακα Ροδοτοπίου
    Πρόκειται για μονάδα...
σφαγείου- τυποποίησης πτηνών και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων, μονάδες επεξεργασίας υποπροϊόντων σφαγής (υλικά κατηγορίας 2 και 3) με θερμική αδρανοποίηση (rendering) και αποτέφρωση, μονάδα αποτέφρωσης πτηναλεύρων - καύσης βιομάζας και μονάδα καύσης νεκρών πτηνών.
    Δείτε όλη την απόφαση … που αφορά την επιχείρηση «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» με κλικ εδώ και την κατά πλειοψηφία αρνητική γνωμοδότηση στις 9-12-2013 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας κλικ εδώ