Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014

Αρχίζει η λειτουργία του ΚΔΒΜ (κέντρου διά βίου μάθησης) στο Δήμο Ζίτσας…

    Tο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) και ο Δήμος Ζίτσας θέτουν σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ζίτσας. Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.
    Το...
εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.
    Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες πολίτες κάθε ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης (επισυνάπτεται φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου). Τα προγράμματα εκπαίδευσης θα πραγματοποιούνται εφόσον συμπληρώνεται ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων ( 8 έως 20 άτομα ανά τμήμα μάθησης).
    Οι δηλώσεις συμμετοχής θα ξεκινήσουν από Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014
    Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο Δημαρχείο Δήμου Ζίτσας (κ. Έφη Μαρμούτα τηλ. 26533 60021 email: kdvm35@gmail.com)