Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου…

Μόνο 3 μέρες η προθεσμία, και οι 3 προκηρύξεις για 4 άτομα.
    Τα δημοτικά Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Ζίτσας ύστερα από τις αποφάσεις των Δ.Σ. τους, θα προσλάβουν 4 άτομα προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με 3 προκηρύξεις
    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία Δ/νση: Λ. Ελευθερίας και Ευκλείδη, τηλ: 26533-60023 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
    Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι από…
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014 μέχρι και την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014.
Αναλυτικά όλη η 1Η προκήρυξη εδώ (Α.Π. 293 για ένα άτομο)
Αναλυτικά όλη η 2Η προκήρυξη εδώ (Α.Π. 649 για 2 άτομα)
Αναλυτικά όλη η 3Η προκήρυξη εδώ (Α.Π. 648 για ένα άτομο)