Πέμπτη, 8 Μαΐου 2014

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της “ΡΙΖ.Α.” Δήμου Ζίτσας…

Σε 7 άξονες η εκπόνηση του νέου πενταετούς Επιχειρησιακού Σχεδίου για το Δήμο Ζίτσας.
Με ανακοίνωσή της η Δημοτική παράταξη "ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΡΙΖ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ" δίνει στη δημοσιότητα τις προγραμματικές της θέσεις, για ένα Δήμο που, όπως αναφέρει,  θα λειτουργεί με προγραμματισμό, με ενεργό συμμετοχή του δημότη, προς όφελος του σκληρά δοκιμαζόμενου πολίτη.
Τονίζει αναλυτικά η παράταξη με υποψήφιο Δήμαρχο το Μανώλη Ματσάγκα, «Το πρόγραμμά μας προβλέπει την εκπόνηση νέου πενταετούς Επιχειρησιακού Σχεδίου για το Δήμο που  αναλύεται σε επτά (7) άξονες:
1. Οργάνωση της...
λειτουργίας του Δήμου για την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς τους δημότες
2. Χωροταξικός σχεδιασμός - καταγραφή και αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας
3. Βασικές υποδομές - δημοτικά έργα
4. Προστασία και διαχείριση περιβάλλοντος
5. Τοπική οικονομία και ανάπτυξη
6. Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός
7. Συνεργασίες

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο θα αποτελέσει το εργαλείο άσκησης πολιτικής στο Δήμο. Η εκπόνησή του θα γίνει με διαφάνεια, δημόσια διαβούλευση και εμπλοκή των διοικητικών οργάνων, των δημοτών και του υπηρεσιακού μηχανισμού. Η υλοποίησή του θα παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση, ώστε με διαφανείς διαδικασίες να γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές»

Αναλυτικά μπορείτε κλικ εδώ να διαβάσετε ολόκληρο το πολυσέλιδο πρόγραμμα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ

 Αγαπητέ συνδημότη, Η σημερινή απαξίωση του θεσμού της αυτοδιοίκησης, με την εφαρμογή του συγκεντρωτικού και αναποτελεσματικού σχεδίου «Καλλικράτης» και την εφαρμογή των νόμων των μνημονίων πρέπει να λάβει τέλος. Οι πολίτες την Κυριακή 18 Μαΐου έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν σελίδα, να δηλώσουν με την ψήφο τους την αντίθεσή τους στις πολιτικές διάλυσης των τοπικών κοινωνιών, αλλά και στη ασκούμενη συγκεντρωτική, αναποτελεσματική και χωρίς όραμα διοίκηση.
Η Δημοτική παράταξη «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ», έχει ως όραμα μια συμμετοχική αυτοδιοίκηση, με αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, κοντά στον σκληρά δοκιμαζόμενο πολίτη. Δεν θέλει ψήφο εν λευκώ. Συνεπής στην ιδρυτική της διακήρυξη, σου καταθέτει τις προγραμματικές της θέσεις, ώστε να αξιολογηθεί η πρότασή της προεκλογικά, αλλά και να κριθεί η συνέπειά της μετεκλογικά, αν αποφασίσεις με την ψήφο σου να της αναθέσεις τη διοίκηση του Δήμου Ζίτσας. 
Με τιμή 
Ο υποψήφιος Δήμαρχος 
Μανώλης Ματσάγκας 

Ο Δήμος Ζίτσας αποτελεί τον δεύτερο σε πληθυσμιακό μέγεθος Δήμο της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και τον πέμπτο στην Ήπειρο, αμέσως μετά τα τέσσερα αστικά κέντρα. Ο Δήμος επεκτείνεται σε μεγάλη γεωγραφική έκταση, από τα όρια του πολεοδομικού συγκροτήματος Ιωαννίνων, στο βορειοδυτικό τμήμα του λεκανοπεδίου ως τα όρια με το Νομό Θεσπρωτίας. Προσδιορίζεται από ποικιλία γεωγραφικών, μορφολογικών, κοινωνικών και οικονομικών χαρακτηριστικών. Περιλαμβάνει ημιαστική ζώνη με σημαντική οικιστική ανάπτυξη και επίκεντρο την Ελεούσα και ευρεία σε έκταση περιφέρεια, με μεσαίους και μικρούς αγροτικούς οικισμούς. Ως όραμα και κεντρικούς στόχους για το Δήμο Ζίτσας θέτουμε: 
• την αναβάθμιση του ευρύτερου οικιστικού συνόλου της Ελεούσας – Βουνοπλαγιάς, ως σύγχρονου διοικητικού και οικονομικού κέντρου της ευρύτερης περιοχής, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της γειτνίασης με το σημαντικό αστικό κέντρο των Ιωαννίνων 
• την αξιοποίηση της γεωργικής γης του λεκανοπεδίου και την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, ώστε να διατηρηθεί και αυξηθεί η απασχόληση στα χωριά του λεκανοπεδίου 
• η ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής της Ζίτσας, με επίκεντρο την αμπελουργία 
• Η προστασία και αξιοποίηση του ποταμού Καλαμά, ως πόλου ήπιας ανάπτυξης και ζωής, ώστε να δημιουργηθούν προοπτικές αναστροφής της σημερινής ζοφερής κατάστασης στην ευρύτερη περιφέρειά του Η υλοποίηση του οράματος και η επίτευξη των στόχων προϋποθέτουν σχεδιασμό, ανάπτυξη στοχευμένων πρωτοβουλιών και συλλογική προσπάθεια, με τη συντονισμένη συμμετοχή διοικητικού και υπηρεσιακού μηχανισμού, αλλά και του συνόλου των δημοτών. Η Δημοτική παράταξη «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ» δεσμεύεται για την εκπόνηση νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ζίτσας για την περίοδο 2015 – 2019, το οποίο θα αποτελέσει το εργαλείο άσκησης διοίκησης και πολιτικών από τη δημοτική αρχή, αλλά και εργαλείο αξιολόγησης της επίτευξης των τεθέντων στόχων. Η εκπόνηση θα βασιστεί στον σαφή καθορισμό των ρόλων των οργάνων διοίκησης, του στελεχιακού δυναμικού του Δήμου και θα επιτευχθεί με την ενεργό συμμετοχή των δημοτών του Δήμου. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα καθορίζει τη στρατηγική ανάπτυξης του Δήμου, θα αναλύει τους βασικούς στόχους πολιτικής και θα περιλάβει τους εξής άξονες παρέμβασης: 
1. Οργάνωση της λειτουργίας του Δήμου Ζίτσας, για την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών στους δημότες και επίτευξη των στρατηγικών στόχων 
2. Χωροταξικός σχεδιασμός - Καταγραφή, διαχείριση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας 
3. Συμπλήρωση - αναβάθμιση βασικών υποδομών (δημοτική οδοποιία, δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων, δίκτυα ύδρευσης, έργα διαμόρφωσης και αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων) 
4. Προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος 
5. Τοπική οικονομία και ανάπτυξη 
6. Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός 
7. Συνεργασίες με την Περιφέρεια Ηπείρου, τους υπόλοιπους Δήμους και κοινωνικούς φορείς 

Η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου θα βασισθεί εξαρχής στην ενημέρωση και ενεργή συμμετοχή των φορέων της περιοχής και μεμονωμένων δημοτών, με αρχές τη διαφάνεια και τη δημόσια διαβούλευση. Ο σχεδιασμός, ο καθορισμός της στρατηγικής και των βασικών στόχων και η διαδικασία εκπόνησής του θα γίνονται υπό πλήρη διαφάνεια και με δυνατότητα παρεμβάσεων και υποβολής προτάσεων από τους πολίτες. Κατά την πορεία υλοποίησής του το Επιχειρησιακό Σχέδιο θα αξιολογείται, επανεκτιμάται και τροποποιείται, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και της συμμετοχικής διοίκησης. Αναλυτικά οι άξονες παρέμβασης περιλαμβάνουν: 

 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 

 Η οργάνωση του Δήμου πρέπει να αναβαθμισθεί, ώστε να επιτευχθεί ανάπτυξη της διοικητικής και επιχειρησιακής του ικανότητας Η λειτουργία του πρέπει να αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του δημότη, τη διαφάνεια, την ενθάρρυνση της συμμετοχής, την υπευθυνότητα και λογοδοσία για τη διαχείριση, τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση των δημοτών. 

 1α. Αναβάθμιση λειτουργίας διοικητικών οργάνων  
Για την αναβάθμιση των θεσμικών λειτουργιών και της συμμετοχικής διοίκησης προτείνεται θεσμοθέτηση συγκεκριμένων διαδικασιών και λειτουργιών, μέσα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης»): 
 Αναβάθμιση λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου 
 • Θέσπιση τακτικών συζητήσεων, με αποκλειστικό θέμα τη συζήτηση των σημαντικών θεμάτων (επιχειρησιακό σχέδιο, προϋπολογισμός, απολογισμός, τεχνικό πρόγραμμα), με αναλυτική και έγκαιρα παρεχόμενη εισήγηση και αφού έχει προηγηθεί η κατάλληλη προετοιμασία, με καταγραφή και ιεράρχηση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας. 
• Θέσπιση ειδικών συζητήσεων για μεγάλα αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα (π.χ. αναπτυξιακός σχεδιασμός, αγροτική παραγωγή, βιομηχανική ζώνη, αντιμετώπιση ανεργίας, κοινωνική πολιτική, περιβαλλοντική διαχείριση Δήμου, ποταμός Καλαμάς) 
• Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για θεσμικά θέματα λειτουργίας των Δήμων που προωθούνται για συζήτηση στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ηπείρου 
• Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για θέματα διαδημοτικής συνεργασίας, συνεργασίας Περιφέρειας – Δήμου και συνεργασίας Δήμου και Πανεπιστημίου και ΤΕΙ 
Αναβάθμιση λειτουργίας των Επιτροπών (Εκτελεστική, Οικονομική, Ποιότητας ζωής) 
• Σύγκλιση της Εκτελεστικής Επιτροπής (συνιστάται από τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους) σε τακτά διαστήματα και με κατάλληλα προετοιμασμένη ατζέντα, ώστε να ασκούνται με συνέπεια οι προγραμματικές αρμοδιότητές της. Με την ορθή λειτουργία της Επιτροπής προετοιμάζονται σωστά οι εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον προγραμματισμό λειτουργίας, τη θέσπιση στόχων και πολιτικών επίτευξής τους, αλλά και επιτυγχάνεται συντονισμός της συνολικής λειτουργίας του Δήμου 
• Διαφάνεια στη λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την ανάληψη όλων των αρμοδιοτήτων και ευθυνών, όπως προβλέπεται στο θεσμικό πλαίσιο και συζήτηση επί των υποβαλλόμενων εκθέσεων πεπραγμένων στο Δημοτικό Συμβούλιο 
Αναβάθμιση λειτουργίας των Τοπικών Συμβουλίων και Τοπικών Εκπροσώπων 
 • Θέσπιση σύσκεψης ανά Δημοτική / Τοπική Κοινότητα κάθε τρίμηνο, με παρουσία του αρμόδιου αντιδήμαρχου ή εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου και υπηρεσιακών παραγόντων για την εξέταση των τοπικών προβλημάτων, την καταγραφή αναγκών και την εκπόνηση προγραμματισμού για την επίλυσή τους 
• Θέσπιση άτυπου συμβουλίου των προέδρων και εκπροσώπων ανά Δημοτική Ενότητα, το οποίο θα συγκαλείται ανά τετράμηνο με την παρουσία Δημάρχου, Αντιδημάρχων και υπηρεσιακών παραγόντων για την εκπόνηση σχεδιασμού της ευρύτερης περιοχής 
• Υποχρεωτική συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο θεμάτων που θέτουν εγγράφως και τεκμηριωμένα τα Τοπικά Συμβούλια και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων, μετά από υπηρεσιακή εισήγηση 
Καθιέρωση νέων και εφαρμογή θεσμοθετημένων διαδικασιών λαϊκής συμμετοχής 
• Αντιπροσωπευτική συγκρότηση και τακτή λειτουργία της Επιτροπής Διαβούλευσης. Η Επιτροπή θα υποβοηθείται από γραμματειακή υποστήριξη, για τη συγκέντρωση και επεξεργασία, προτεινόμενων από τα μέλη θεμάτων, προς συζήτηση. Προώθηση αποφάσεων – εισηγήσεων για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 
• Διενέργεια ετήσιας τακτικής συνέλευσης και έκτακτης για σημαντικά επείγοντα θέματα σε κάθε Τοπική Κοινότητα, με παρουσία των αρχών του Δήμου και υπηρεσιακών παραγόντων και με σωστή προετοιμασία των θεμάτων συζήτησης, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς (Τοπικό Συμβούλιο, εκπρόσωπος, τοπικοί σύλλογοι, αδελφότητες, δημότες). Οι αποφάσεις θα επεξεργάζονται υπηρεσιακά και οι εισηγήσεις θα θέτονται προ συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 
• Καθιέρωση τοπικών ή καθολικών δημοψηφισμάτων για καίρια ζητήματα, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η βούληση των κατοίκων – δημοτών και να διαμορφώνονται οι κατάλληλες εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο 

1β. Αναβάθμιση λειτουργίας δημοτικών υπηρεσιών 
 Η αναβάθμιση λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών θα στηριχθεί στη βελτίωση της διάρθρωσης και οργάνωσης των υπηρεσιών, τον ορθολογικό καταμερισμό και αξιοποίηση του προσωπικού, την αναβάθμιση του διατιθέμενου εξοπλισμού, την εκπόνηση σχεδίου λειτουργίας με θέσπιση στόχων, παρακολούθηση επίτευξης και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας. Ειδικότερα προτείνονται οι εξής δράσεις: 
• Αξιολόγηση υφιστάμενου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και προτάσεις βελτίωσής του 
• Κατανομή και αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού, σύμφωνα με τα προσόντα, την εμπειρία και τα ενδιαφέροντά του και μετά από διάλογο με τα διευθύνοντα στελέχη και τα συλλογικά τους όργανα 
• Ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον αγροτικό κόσμο της περιοχής 
• Αναβάθμιση τεχνικού, μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού των υπηρεσιών 
• Αξιοποίηση εργαλείων των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον πολίτη και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των κοινωφελών δικτύων και του δημοτικού εξοπλισμού 
• Θεσμοθέτηση στοχοθεσίας ανά δημοτική υπηρεσία και αξιολόγηση της λειτουργίας και επίτευξης των τεθέντων στόχων 
• Ανάπτυξη θεσμού έκφρασης της γνώμης των δημοτών για τη λειτουργία των υπηρεσιών και του επιπέδου εξυπηρέτησής τους 

 2. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

Ο χωροταξικός σχεδιασμός αποτελεί σημαντικό και απαραίτητο εργαλείο, για την ανάπτυξη παραγωγικών πρωτοβουλιών, αλλά και τη διαχείριση και προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. Με την καταγραφή της δημοτικής περιουσίας ο Δήμος θα αποκτήσει ένα σημαντικό εργαλείο άσκησης αναπτυξιακής πολιτικής και θα αξιοποιήσει παραγωγικά δυνατότητες που σήμερα μένουν ανεκμετάλλευτες. Ειδικότερα δράσεις που προτείνονται είναι οι εξής: 
• Επικαιροποίηση, επέκταση και εκπόνηση χωροταξικού σχεδιασμού – Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) και Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.ΑΠ.) 
• Δημιουργία μητρώου ακίνητης δημοτικής περιουσίας (οικόπεδα, κτίρια, γεωργική γη, βοσκότοποι, δημοτικά δάση) 
• Αξιοποίηση δημοτικών κτιρίων για ανάπτυξη κοινωνικών και πολιτιστικών υπηρεσιών από το Δήμο και κοινωνικών επιχειρήσεων, σε συνεργασία με δραστηριοποιούμενους κοινωνικούς φορείς και πολίτες 
• Αξιοποίηση γεωργικής γης – βοσκοτόπων για τη δημιουργία συλλογικών υποδομών ανάπτυξης γεωργικών – κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων (κτηνοτροφικά πάρκα, εγγειοβελτιωτικά έργα, αναδασμοί, διάθεση γεωργικής γης σε νέους γεωργούς – ομάδες παραγωγών) 
• Εκπόνηση διαχειριστικών μελετών για τη διαχείριση και αξιοποίηση δημοτικών δασών 
• Αξιοποίηση δημοτικών εκτάσεων για την ανάπτυξη επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μετά από σύμφωνη γνώμη των κατοίκων της περιοχής 

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Κατά την εκπόνηση του Επιχειρησιακού σχεδίου θα πραγματοποιηθεί καταγραφή, αξιολόγηση και ιεράρχηση των αναγκών σε βασικές υποδομές για όλες τις Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες, με συμμετοχή των αρμοδίων διοικούντων, των εκλεγμένων τοπικών οργάνων (συμβούλια – εκπρόσωποι), του υπηρεσιακού μηχανισμού και της τοπικής λαϊκής συνέλευσης. Οι εκπονούμενες μελέτες των σημαντικών έργων θα περνούν από διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, ώστε να εκφράζεται έγκαιρα και να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό η άποψη και οι προτάσεις των δημοτών. Ο έγκαιρος και σωστός προγραμματισμός και ιεράρχηση των αναγκών, θα οδηγήσει στον περιορισμό της κατασκευής έργων με απευθείας αναθέσεις, φαινόμενο που έχει γίνει κανόνας και όχι εξαίρεση, όπως προβλέπει η νομοθεσία. Για να επιτευχθεί διαφάνεια και ισοτιμία στην ανάθεση μικρών έργων που καλύπτουν επείγουσες ανάγκες, θα δημιουργηθεί μητρώο ενδιαφερομένων εργοληπτών, μετά από ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος και θα υπάρξει διαφανές σύστημα εκ περιτροπής αναθέσεων. Ενδεικτικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση βασικών υποδομών παρουσιάζονται ως εξής: 
• Εκπόνηση μελετών και κατασκευή έργων επέκτασης του υπό κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στις ημιαστικές περιοχές του Δήμου (επέκταση οικισμού Ελεούσας, Βουνοπλαγιά) και σύνδεσή τους με τις υπό αναβάθμιση εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑΙ 
• Εκπόνηση μελετών και κατασκευή δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων κατά προτεραιότητα σε οικισμούς που παρουσιάζουν έντονο πρόβλημα και έχουν σημαντικό πληθυσμό (π.χ. Άγιος Ιωάννης, Βουνοπλαγιά, Ζωοδόχος) 
• Εκπόνηση μελέτης και κατασκευής έργου ύδρευσης των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Μολοσσών από τις πηγές Δεσποτικού 
• Εκπόνηση μελετών και κατασκευή έργων αναβάθμισης δημοτικής οδοποιίας, μετά από καταγραφή, αξιολόγηση και ιεράρχηση των αναγκών 
• Εκπόνηση μελετών και κατασκευή έργων αναβάθμισης αγροτικής και δασικής οδοποιίας, μετά από καταγραφή, αξιολόγηση και ιεράρχηση των αναγκών 
• Εκπόνηση μελετών και κατασκευή έργων ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων σε οικισμούς, με έμφαση στην εκπόνηση νέας μελέτης για τη διαμόρφωση της πλατείας Δημαρχείου στην Ελεούσα 
• Εκπόνηση μελέτης για δημιουργία σύγχρονου πάρκου πολλαπλών χρήσεων, στη θέση «Γορίτσα», η οποία ανήκει στις δημοτικές / τοπικές κοινότητες Ελεούσας, Βουνοπλαγιάς και Αγίου Ιωάννη 
• Διεκδίκηση της παραχώρησης των εγκαταστάσεων του πρώην παιδότοπου «Αγίας Ελένης» στον Άγιο Ιωάννη, διαμόρφωση συνολικού σχεδίου αξιοποίησης και λειτουργίας, εκπόνηση των μελετών για τη βελτίωση και διαμόρφωση των χώρων και κατασκευή των απαραίτητων έργων. 

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Η χωροθέτηση της βιομηχανικής περιοχής μέσα στα όρια του Δήμου και η επιλογή του ποταμού Καλαμά, ως τελικού αποδέκτη των λυμάτων του υπερφορτωμένου λεκανοπεδίου Ιωαννίνων δημιουργεί ως επακόλουθο σημαντική περιβαλλοντική πίεση στην περιοχή. Η διασφάλιση της προστασίας των υδάτινων οικοσυστημάτων προϋποθέτει αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών διαχείρισης λυμάτων και απορριμμάτων, λήψη μέτρων προστασίας από τις μονάδες της βιομηχανικής ζώνης, εφαρμογή συστημάτων πρόληψης και τακτικό έλεγχό τους. Ενδεικτικές παρεμβάσεις για τη διαχείριση – προστασία του περιβάλλοντος παρουσιάζονται ως εξής: 
• Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος για την προώθηση ανακύκλωσης σημαντικού τμήματος των παραγόμενων απορριμμάτων, με οργάνωση μηχανισμού της διαλογής τους στην πηγή και προώθησή τους σε πιστοποιημένα κέντρα ανακύκλωσης 
• Ανάπτυξη συστήματος και μηχανισμού συλλογής συσκευασιών φυτοφαρμάκων, ώστε να διατίθενται προς ειδική επεξεργασία 
• Διερεύνηση της δυνατότητας και οικονομικής βιωσιμότητας αξιοποίησης της παραγόμενης βιομάζας 
• Εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης των παραμέτρων της ποιότητας του νερού στον ποταμό Καλαμά, με την ανάπτυξη συνεργασιών με πανεπιστημιακά – τεχνολογικά ιδρύματα 
• Δημιουργία ζώνης προστασίας των πηγών και γεωτρήσεων για πόσιμο νερό, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας 
• Εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης των παραμέτρων της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και της αντιμετώπισης του φαινομένου της αιθαλομίχλης στην ευρύτερη περιοχή της Ελεούσας 
• Αγώνας για την απομάκρυνση δικτύων υψηλής τάσης από κατοικημένες περιοχές, με έμφαση το υφιστάμενο δίκτυο στην επέκταση του οικισμού Ελεούσας, δίπλα στα σχολεία 
• Καταγραφή, αποτύπωση και αποκατάσταση εγκαταλειμμένων λατομικών περιοχών
• Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων 
• Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών για την αναβάθμιση και παρακολούθηση της λειτουργίας του δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού 

5. ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Η αλματώδης αύξηση της ανεργίας, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους της περιοχής και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες και οι αγρότες αποτελεί σήμερα το σημαντικότερο πρόβλημα της ευρύτερης περιοχής. Ο Δήμος Ζίτσας θα αναλάβει πρωτοβουλίες για την παραγωγική ανασυγκρότηση της περιοχής, με έμφαση στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, τη μεταποίηση και τον τουρισμό. Ενδεικτικά πρωτοβουλίες που θα αναλάβει ο Δήμος αφορούν: 
• Ανάπτυξη συνεργασίας με τα τμήματα φυτικής και ζωικής παραγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου για να αναλάβουν ρόλο επιστημονικού συμβούλου για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα 
• Εκπόνηση οδηγών – εργαλείων για τις δυνατότητες δημιουργίας βιώσιμων γεωργικών και κτηνοτροφικών μονάδων από ενδιαφερόμενους νέους 
• Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για την ανάπτυξη της αμπελουργίας – οινοποιίας στην ζώνη παραγωγής οίνων ΠΟΠ Ζίτσας 
• Υποβοήθηση δημιουργίας συνεργατικών σχημάτων παραγωγών (ομάδες παραγωγών, συνεργαζόμενες εκμεταλλεύσεις) 
• Δημιουργία γραφείου για την ενημέρωση και εξυπηρέτηση των δημοτών που σκοπεύουν να ξεκινήσουν, αλλάξουν ή επεκτείνουν μια μορφή απασχόλησης. 
• Εκπόνηση μελέτης για την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού (αθλητικός, κυνηγετικός, θρησκευτικός κ.λ.π.) στην περιοχή, με ιδιαίτερη έμφαση στην ήπια αξιοποίηση του ποταμού Καλαμά • Δημιουργία οργανωμένου χώρου πώλησης τοπικών προϊόντων – λαϊκής αγοράς, ο οποίος θα λειτουργεί σε μόνιμη βάση και θα δώσει σε παραγωγούς της περιοχής να προσεγγίσουν απευθείας το καταναλωτικό κοινό 
• Ανάπτυξη συνεργασίας με τη διοίκηση και τις επιχειρήσεις της ΒΙ.ΠΕ., με άξονες τη βελτίωση των υποδομών, την ενσωμάτωση καινοτομίας και νέων πρακτικών, την προώθηση της απασχόλησης και την προστασία του περιβάλλοντος 

 6. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΥΓΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

 Σε συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής κατάρρευσης που επικρατούν σήμερα στη χώρα, ο Δήμος υποχρεούται να αναβαθμίσει την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, να στηρίξει τη δοκιμαζόμενη οικογένεια, τον άνεργο, τον φτωχό, τον ηλικιωμένο, τη νεολαία. Εξίσου σημαντικό να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση της παρεχόμενης παιδείας και υγείας, για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την ενθάρρυνση δημιουργίας σύγχρονων πολιτιστικών αγαθών, αλλά και την ανάπτυξη υγιούς αθλητικού κινήματος. Ενδεικτικά πρωτοβουλίες που προβλέπεται να αναληφθούν είναι: 
• Κατά προτεραιότητα ενασχόληση και επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι υπάρχουσες δομές παροχής κοινωνικών υπηρεσιών (υποδομές, στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό, έξοδα λειτουργίας κ.λ.π.) 
• Εξυπηρέτηση του συνόλου των αιτήσεων για συμμετοχή των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς και κάλυψη των τροφείων για τους γονείς που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο κόστος συμμετοχής, στις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες 
• Σύγχρονη οργάνωση και αναβάθμιση λειτουργίας του κοινωνικού παντοπωλείου 
• Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τη ανάπτυξη νέων δομών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών (π.χ. κοινωνικό φροντιστήριο, φαρμακείο, σχολείο δεύτερης ευκαιρίας για ενήλικους, προληπτική ιατρική κ.λ.π.) σε συνεργασία με κοινωνικούς και συνδικαλιστικούς φορείς (π.χ. ΕΛΜΕ Ιωαννίνων, Φαρμακευτικός σύλλογος, Ιατρικός σύλλογος) 
• Κατά προτεραιότητα καταγραφή των προβλημάτων, εκπόνηση μελετών και κατασκευή έργων αναβάθμισης των υποδομών και προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού για τα σχολεία της περιοχής 
• Καταγραφή προβλημάτων και έργα βελτιώσεων των κτιρίων των αγροτικών ιατρείων, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς 
• Αναδιοργάνωση και σύγχρονη λειτουργία συστήματος δημοτικής συγκοινωνίας, ιδίως για τις απομακρυσμένες περιοχές του Δήμου 
• Συνεχής και αρμονική συνεργασία με τα μαθητικά συμβούλια και τους συλλόγους διδασκόντων, ώστε να δημιουργηθούν αυτοδιαχειριζόμενα στέκια νεολαίας, να οργανωθούν εθελοντικές πρωτοβουλίες, να ενισχυθούν πρωτοβουλίες έκδοσης εντύπων και πραγματοποίησης εκδηλώσεων 
• Συνεργασία με τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων, για την εκπόνηση σχεδιασμού και την ανάληψη πρωτοβουλιών ώστε να προβληθούν και αξιοποιηθούν οι αρχαιολογικοί χώροι και τα βυζαντινά και νεώτερα μνημεία της περιοχής 
• Συνεχής συνεργασία με τους τοπικούς συλλόγους για το συντονισμό, αναβάθμιση και ενιαία προβολή των πολιτιστικών εκδηλώσεων των τοπικών κοινοτήτων και την αναβάθμιση λειτουργίας κοινωνικών χώρων, βιβλιοθηκών, μουσείων. 
• Δημιουργία σύγχρονου αθλητικούκέντρου στην περιοχή της Ελεούσας, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της νεολαίας της ευρύτερης περιοχής και επιλεγμένες βελτιώσεις των υφιστάμενων αθλητικών υποδομών στην γεωγραφική ενότητα του Δήμου 

7. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 Οι συνεργασίες σε αναπτυξιακά θέματα που αφορούν το σχεδιασμό των μεγάλων έργων της Περιφέρειας Ηπείρου, τη διαχείριση του οικοσυστήματος της λίμνης Παμβώτιδας, την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, θέματα κοινωνικής πολιτικής απαιτούν συνεργασίες και συνέργειες. Η επιτυχής ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών χρειάζεται ανάπτυξη ενιαίας στρατηγικής, συντονισμό και ισότιμη συμμετοχή. Ενδεικτικά θέματα που πρέπει να αναληφθούν κοινές πρωτοβουλίες, με την Περιφέρεια Ηπείρου, τους Δήμους, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα επιμελητήρια αναφέρονται ως εξής: 
• Διεκδίκηση της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Ηπείρου, με βάση τις υπάρχουσες τεχνικές μελέτες 
• Διεκδίκηση αναβάθμισης της αεροπορικής σύνδεσης, με τη λειτουργία σύγχρονου διεθνούς αεροδρομίου 
• Εκπόνηση συνολικού χωροταξικού σχεδιασμού για το λεκανοπέδιο Ιωαννίνων 
• Εκπόνηση σχεδιασμού για τη συνολική ανάδειξη της Ηπείρου, ως ιδιαίτερου τουριστικού πόλου ανάπτυξης 
• Σύνδεση της τοπικά παραγόμενης γνώσης με την παραγωγική διαδικασία 
• Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την αναβαθμισμένη προβολή των ηπειρωτικών προϊόντων, με ενδεικτικό παράδειγμα την καθιέρωση διεθνούς εμβέλειας έκθεσης προϊόντων διατροφής 
• Διεκδίκηση διαδημοτικού αναπτυξιακού προγράμματος στη γεωγραφική περιοχή που εκτείνεται από τις πηγές ως τις εκβολές του Καλαμά, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΑΛΗΣ 
Δημητριάδης Χαράλαμπος – συνταξιούχος 
Ζαΐμης Δημήτρης - ελεύθεροςεπαγγελματίας Κασσή – Ντούμα Ρούλα - νοικοκυρά 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ 
Λαυρέντζου - Κοντού Αγγελική - νοικοκυρά 
Σκάρας Παναγιώτης – επιχειρηματίας 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΙΤΣΑΣ 
Γιούνης Σταύρος – λογιστής Νούλης Θεόδωρος – συνταξιούχος 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΛΟΣΣΩΝ 
 Γεωργίου Νικολέτα – κοινωνική λειτουργός 
Μάκκας Χρήστος – υπάλληλος Κέντρου Υγείας Βουτσαρά 
Μάντζιος Σπύρος – συνταξιούχος ΔΕΗ, πρώην αντιδήμαρχος Δήμου Ζίτσας 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ 
 Αναστασίου Άγγελος – εκπαιδευτικός 
Αργύρη Αυγούλα – συνταξιούχος εκπαιδευτικός 
Γεωργαντάκη – Μπαναβά Μαρουλιώ – νοικοκυρά 
Θεοχάρη Αρετή - εκπαιδευτικός 
Κάλτσας Μάκης – υπάλληλος ΔΕΥΑΙ 
Καπέρδα Άννα – συνταξιούχος ιδιωτικού τομέα 
Κατσάνος Μιχαήλ – συνταξιούχος εκπαιδευτικός, πρώην Δήμαρχος Ευρυμενών 
Μόκα Αθηνά - ελεύθερη επαγγελματίας 
Μπενέκος Χριστόφορος – συνταξιούχος εκπαιδευτικός - φροντιστής 
Νάνου Μαρία - ελεύθερη επαγγελματίας 
Πανταζής Στέφανος – ελεύθερος επαγγελματίας, πρώην κοινοτικός σύμβουλος Ελεούσας και υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Πασσαρώνος 
Παπαδόπουλος Γεώργιος – ελεύθερος επαγγελματίας 
Σιάπκας Άγγελος – γεωπόνος 
Στουρνάρα Βασιλική – κομμώτρια 
Τζιάρρας Αναστάσιος – οικοδόμος 
Τσάγγος Θωμάς – πτηνοτρόφος 
Φίλης Ανδρέας – εκπαιδευτικός 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ 
Γεωλδάσης Αθανάσιος – Ελεούσα 
Βενέτης Αλέξανδρος – Κάτω Λαψίστα 
Μαλάτου Πανάγιω – Ελεούσα 
Κωλέττα Σταματία – Κάτω Λαψίστα 
Στέφος Αιμίλιος – Ελεούσα 
Μητράκη Ελευθερία – Κάτω Λαψίστα 
Καλαμπόκα Λαμπρινή – Άγιος Ιωάννης 
Ντίβας Ιωάννης – Πετράλωνα 
Χασόγιας Δημήτριος – Ανάργυροι 
Καπέρδας Γεώργιος – Πολύλολοφος 
Ζιάκας Δημήτριος – Βουνοπλαγιά 
Νούσης Γεώργιος – Πολύλοφος 
Στουρνάρας Αναστάσιος – Ζωοδόχος 
Κυπριανός Ιωάννης - Ροδοτόπι 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΑΛΗΣ 
Αναγνώστου Χρήστος – Πετσάλι 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ 
Κώστας Κωνσταντίνος – Λευκοθέα 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΙΤΣΑΣ 
Σταμούλη – Κοντονίκα Ελευθερία – Ζίτσα 
Κοσμάς Δημοσθένης – Καρίτσα 
Τσίτος Αλέξανδρος - Πρωτόπαππας 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΛΟΣΣΩΝ 
Τσιόλης Γεώργιος – Γιουργάνιστα 
Μήτσης Κωνσταντίνος - Κούρεντα