Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

Εκδήλωση για τα παιδιά στο Πνευματικό Κέντρο Ροδοτοπίου…

    Επιστημονική εκδήλωση με τίτλο ≪ Η εξελικτική  πορεία παιδιών προσχολικής ηλικίας: Ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου≫ διοργανώνει ο Δήμος Ζίτσας. 
    Ομιλητές θα είναι η κ. Θεοδωρο̟πούλου Αικατερίνη, Παιδίατρος – Ανα̟πτυξιολόγος, η κ.  Σοφού Ελένη, Λογο̟παιδικός και ο κ. Τζιάκης Νίκος, Παιδοψυχίατρος. Θα ακολουθήσει συζήτηση και ερωτήσεις.
    Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012 και…
ώρα 18:00 στο Πνευματικό Κέντρο Ροδοτοπίου.