Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

Προκήρυξη για πρόσληψη μάγειρα…

    Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου (1) (χωρίς κώλυμα οκταμήνου) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ζίτσας (παιδικός σταθμός), που εδρεύει στην Ελεούσα Ιωαννίνων προκήρυξε ο Δήμος Ζίτσας.
    Στην προκήρυξη ΔΕΝ υπάρχει εντοπιότητα μόνο για τους μόνιμους κατοίκους (ΠΡΟΣΟΧΗ: όχι δημότες πλέον αλλά μόνιμοι κάτοικοι) αλλά είναι στην ίδια “μοίρα” όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων Ζίτσας, Ζαγορίου, Πωγωνίου και Κόνιτσας!!!
    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι…
την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012.

Μπορείτε να δείτε εδώ την αναλυτική προκήρυξη.