Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012

Την άλλη Κυριακή 4/11 το “ετήσιο μνημόσυνο” του Δήμου Ζίτσας…

    Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2012 και περί ώρα 11:00 π.μ. το “ετήσιο πολιτικό μνημόσυνο” του Δήμου Ζίτσας. Ειδικότερα θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα την απολογία της δημοτικής αρχής για την μέχρι τώρα πορεία της.
    Το ακριβές θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι «Απολογισμός…
πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, την διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης».
    Οι δημότες αναμένεται να κατακλύσουν ασφυκτικότατα κάθε γωνία της αίθουσας ώστε να πληροφορηθούν άπαντες με κάθε λεπτομέρεια τα έργα και τα κατορθώματα της δημοτικής αρχής.