Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012

Ενοποίηση οικογενειακών μερίδων των δημοτών…

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ζίτσας πρέπει οι δημότες να επιλέξουν με υπεύθυνη δήλωση τους μέχρι 10/08/2012 την οικογενειακή μερίδα η οποία θα παραμείνει ενεργή και στην οποία θα μεταφερθούν όλες οι κανονικές εγγραφές.
Μετά την παραπάνω προθεσμία, οι υπηρεσίες του Δήμου θα…
προβούν στη συγχώνευση των διπλών οικογενειακών μερίδων, σε μία και συγκεκριμένη, δηλαδή σε εκείνου του συζύγου, που περιλαμβάνει τις περισσότερες κανονικές εγγραφές.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, θα πρέπει να κατατεθούν στην έδρα του Δήμου (Δημαρχείο Ζίτσας, Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου).
Η ανακοίνωση αφορά μόνο τους δημότες που είναι γραμμένοι σε διαφορετικούς (πρώην) Δήμους (Πασσαρώνος, Εκάλης, Ευρυμενών, Μολοσσών και Ζίτσας), που σήμερα αποτελούν Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ζίτσας.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ζίτσας: