Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012

Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Ζίτσας…

Την Κυριακή 22 Απριλίου οι εκλογές.
    Οι μετανάστες που κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στο Δήμο Ζίτσας καλούνται να προσέλθουν την Κυριακή 22 Απριλίου 2012 στον προθάλαμο του νέου Δημαρχείου Ζίτσας (Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη- Ελεούσα), από την 10η έως την 18η ώρα, προκειμένου να εκλέξουν τους αντιπροσώπους τους στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Ζίτσας.
  •       Οι αντιπρόσωποι, που θα εκλεγούν, είναι τρεις (3) τακτικοί και τρεις (3) αναπληρωματικοί αυτών
  •       Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι… μετανάστες (άνδρες και γυναίκες), που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και κατοικούν νόμιμα και μόνιμα στο Δήμο Ζίτσας
  •       Οι εκλογείς για να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου πρέπει να έχουν μαζί τους και να επιδεικνύουν στην Εφορευτική Επιτροπή τα παρακάτω έγγραφα:
1. Διαβατήριο ή άλλο ισοδύναμο νόμιμο έγγραφο.
2. Άδεια παραμονής στη χώρα.
3. Νόμιμο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας (βεβαίωση Δήμου, εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ., λογαριασμοί ΔΕΚΟ κ.λ.π.)