Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

Την Τετάρτη 21 Μαρτίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο…

    Με 47 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει στις 6:00 μ.μ. την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012 το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας. Από τα θέματα ξεχωρίζουν τα 3,4 και 5 όπου γίνεται η αποδοχή της ένταξης στο ΕΣΠΑ των μελετών ύδρευσης του πρώην Δήμου Πασσαρώνος (που είχε εκπονήσει ο κ. Βλέτσας), η ονοματοθεσία των οδών στον  Άγιο Ιωάννη και ο προγραμματισμός για τις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου.
Και βέβαια – αν και τέτοια δύσκολη εποχή – απουσιάζουν εντελώς θέματα κοινωνικής δράσης και πολιτικής του Δήμου Ζίτσας. 
Αναλυτικά η ρηχή ημερήσια…
διάταξη είναι η εξής:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1.    Έγκριση της υπ’ αριθ. 20/2012 μελέτης με τίτλο: «Ύδρευση Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Μολοσσών Δήμου Ζίτσας ».
2.    Υποβολή πρότασης ένταξης του έργου: «Ύδρευση Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Μολοσσών Δήμου Ζίτσας», στον άξονα προτεραιότητας 6: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ηπείρου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013».
3.    Αποδοχή Απόφασης ένταξης του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Γραμμενοχωρίων Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος Δήμου Ζίτσας», στον άξονα προτεραιότητας 6: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ηπείρου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013», αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2012.
4.    Αποδοχή Απόφασης ένταξης του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Λεκανοπεδίου Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος Δήμου Ζίτσας», στον άξονα προτεραιότητας 6: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ηπείρου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013», αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2012.
5.    Αποδοχή Απόφασης ένταξης του έργου: «Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Ελεούσας Δήμου Ζίτσας», στον άξονα προτεραιότητας 6: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ηπείρου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013», αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2012.
6.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Βλαχάτανου», το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε κ. Σιώζιος Κων/νος.
7.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών στην τάφρο Λαψίστας», το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε κ. Μήτσης Ευθύμιος.
8.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: « Εσωτερική Οδοποιία Τ.Δ. Βερενίκης» Δ.Ε. Μολοσσών, το οποίο εκτέλεσε η «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.»
9.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του  έργου: «Εσωτερική Οδοποιία Τ.Δ. Δοβλάς», το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε. κ. Ντόκος Κων/νος.
10.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στο Τ.Δ Άνω Λαψίστας Δήμου Πασσαρώνος», το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε κ. Ζιάκκας Γεώργιος.
11.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση τέως Δημοτικού Σχολείου Τ.Δ. Ριζού», το οποίο εκτέλεσε η «ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Μ. -ΣΤΑΥΡΟΥ Ν. Ο.Ε.»     
12.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου: «Αποπεράτωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Τ.Δ. Ζαλόγγου» Δ.Ε. Μολοσσών το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε. κ. Τσάλης Φώτιος.
13.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: «Κατασκευή φρεατίων συλλογής όμβριων υδάτων και κρασπέδων στην επέκταση οικισμού Δ.Δ. Μεταμόρφωσης» Δ.Ε. Εκάλης, το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε κ. Γ. Ντάφλης.
14.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: «Διαμόρφωση οδού Κύπρου προς Ε.Ο. Ιωαννίνων – Κόνιτσας στο Τ.Δ. Ελεούσας», το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε κ. Γιαννόπουλος Γεώργιος.
15.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Γαβρισιών», Δ.Ε. Εκάλης, το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε. κ. Ντούρος Ελευθέριος.
16.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου: «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Τ.Δ. Γαβρισιών», Δ.Ε. Εκάλης, το οποίο εκτέλεσε η ανάδοχος εταιρεία «Μπιτχαβάς Χρ. & ΣΙΑ Ε.Ε.»
17.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή υποδομών αποχέτευσης ομβρίων προς την οικία Μπαρκούτα Τ.Δ. Άνω Λαψίστας, Δ.Ε. Πασσαρώνος», το οποίο εκτέλεσε ο Ε.Δ.Ε κ. Γεωλδάσης Παναγιώτης.
18.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Επέκταση και αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Αγ. Ιωάννη Δήμου Πασσαρώνος», το οποίο εκτέλεσε η Ε.Δ.Ε κα Ζητούνη Ευαγγελία.
19.  Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Σύνδεση παροχών ύδρευσης με το νέο δίκτυο ύδρευσης στα Αμπελάκια Δ.Ε. Πασσαρώνος Δήμου Ζίτσας» του οποίου ανάδοχος είναι ο Ε.Δ.Ε κ. Γεωλδάσης Παναγιώτης .
20.  Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Διάνοιξη υπολειπόμενων οδών επέκτασης Ελεούσας», του οποίου ανάδοχος είναι ο Ε.Δ.Ε. κ. Ράφτης Έντυ.
21.  Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κυκλοφοριακή σήμανσης οδών οικισμού Δ.Κ. Ελεούσας», του οποίου ανάδοχος είναι ο Ε.Δ.Ε. κ. Φάης Δημήτριος.
22.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διάνοιξη υπολειπόμενων οδών επέκτασης Ελεούσας» το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε κ. Ράφτης Έντυ.
23.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλασης πλατείας και κοινοχρήστων χώρων στη θέση «Μάνδρα» στο Τ.Δ. Ελεούσας Δήμου Πασσαρώνος», το οποίο εκτελεί η ανάδοχος εταιρεία: «Γούδας Κ.Π. Ε.Ε.»
24.  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ. Βουνοπλαγιάς» Δ.Ε. Πασσαρώνος, το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε κ. Ντίνος Μιχαήλ.
25.  Έγκριση της υπ’ αριθ. 18/2012 μελέτης με τίτλο: « Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Τ.Κ. Βερενίκης » Δ.Ε Μολοσσών του Δήμου Ζίτσας.
26.  Λήψη απόφασης σχετικά με το έργο «Έργα ανάπλασης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης Δ.Ε. Εκάλης, Δήμου Ζίτσας» όπου θα αποφαίνεται ότι δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις για την κατασκευή του ανωτέρω έργου.
27.  Λήψη κατ’ αρχήν Απόφασης για «Ονοματοθεσία οδών Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη»,  ύστερα από εισήγηση - πρόταση της Τοπικής Κοινότητας.
28.  Γνωμοδότηση επί της Περιβαλλοντικής Έκθεσης, που αφορά την προς εξαίρεση από την κατεδάφιση, υφιστάμενη πτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας πέντε (5.000) πτηνών πάχυνσης, ήτοι (20) ισοδύναμων και πτηνοσφαγείο δυναμικότητας σαράντα (40) πτηνών/ημέρα, που βρίσκεται  σε γήπεδο στην κτηματική περιφέρεια της Τ.Κ. Περάτης Δ.Ε Πασσαρώνος του Δήμου Ζίτσας, ιδιοκτησίας του κου Μάντζιου Βασιλείου.
29.  Αποδοχή και κατανομή πίστωσης ποσού 36.868,17 ευρώ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Δήμου Ζίτσας.
30.  Κατανομή πίστωσης ποσού 1.200,00 ευρώ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων,  που αποτελεί ταμειακό υπόλοιπο λογαριασμού του πρώην Δήμου Εκάλης.
31.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2012.
32.  Έγκριση και διάθεση  πίστωσης για πραγματοποίηση εκδηλώσεων 25ης Μαρτίου.
33.  Χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.
34.  Χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
35.  Έγκριση της υπ΄ αριθ. 8/2012 Αποφάσεως της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζίτσας με θέμα «Έγκριση  ισολογισμού έναρξης».
36.  Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για την διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζίτσας.   
37.  Αίτηση κ. Μακρή Οδυσσέα του Βασιλείου για ανανέωση μίσθωσης κοινοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πρωτόπαππας, Δ.Ε Ζίτσας του Δήμου Ζίτσας.
38.  Αίτηση Εξωραϊστικού Συλλόγου Λύγγου «Η Αγία Τριάδα» για συνδιοργάνωση αθλητικού αγώνα δίαθλου στην Τ.Κ. Λύγγου.
39.  Αίτηση Πολιτιστικού, Αθλητικού, Αμπελουργικού και Συλλόγου Γυναικών Τ.Κ. Ζίτσας για παραχώρηση του πρώην γραφείου του Κ.Ε.Π  Δ.Ε. Ζίτσας στους συλλόγους τους.
40.  Αίτηση κ. Ερμιόνης και κας Σουσάνας Σταμούλη για χορήγηση οικονομικού βοηθήματος.
41.  Αίτηση κ. Μπέσιου Θεοδώρου του Αθανασίου για επιστροφή χρημάτων από τέλη ύδρευσης, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
42.  Αίτηση κ. Μάντζιου Ελευθερίου του Ευαγγέλου για μείωση μισθώματος Δημοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ. Καρίτσας, Δήμου Ζίτσας
43.  Αίτηση κας. DINCEVA DESISLAVA του NIKOLA  για λύση μίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ. Πολυδώρου Δ.Ε Μολοσσών Δήμου Ζίτσας.
44.  Συμπλήρωση Κανονισμού Λειτουργίας Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Ζίτσας (Τροποποίηση της 78/2012 Α.Δ.Σ.)
45.  Έγκριση τροποποίησης καταστατικού του Τ.Ο.Ε.Β. Κρύας – Λαψίστας (Απόσπασμα 3/23-10-2011 του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης)
46.  Έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων έτους 2011 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ζίτσας.
47.  Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή τελών ύδρευσης και συζήτηση επί γενικών υποθέσεων υπαγομένων στον Κανονισμό Λειτουργίας Ύδρευσης  του Δήμου.