Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2011

Επαληθευτήκαμε !!! Ντροπή - τρέμουν μη χαλάσουν τις λεπτές ισσοροπίες...

Γράφαμε πρίν το δημοτικό συμβούλιο της Τετάρτης κλικ εδώ ότι οι 3 εκπρόσωποι ττης πλειοψηφίας στη γενική συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (ΠΕΔΗΠ) θα είναι ανά ένας του κάθε βουλευτή.
Δικαιωθήκαμε πλήρως αφού οι 2 βουλευτές (ο κ. Παντούλας και ο κ. Οικονόμου) “έβαλαν το μαχαίρι στο λαιμό” του κ. Αργύρη (στον οποίο πρόσκειται ο κ. Ρογκότης) απαιτώντας να εκλεγούν οι εκλεκτοί τους κ. Παν. Παππάς και Σπ. Πάικας αντίστοιχα, αμφισβητώντας ευθέως στον κ. Βαγ. Αργύρη το δικαίωμα να...
κατευθύνει αυτός τον εκλεκτό του (τον κ. Ρογκότη).
Έτσι στο δημοτικό συμβούλιο δεν υπήρξε καμμία άλλη υποψηφιότητα. Υπήρχε το δικαίωμα για 6 υποψηφίους και ήταν μόνο οι 3 εκλεκτοί των βουλευτών !!!
Εκλέχτηκαν λοιπόν οι μοναδικοί 3 υποψήφιοι δηλαδή ο κ. Β. Γαρδίκος της πλευράς Αργύρη, ο κ. Π. Παππάς της πλευράς Παντούλα και ο κ. Σπ. Πάικας της πλευράς Οικονόμου. Η ψηφοφορία αν και τυπικά ήταν μυστική έγινε “φανερά” ώστε να ισοψηφήσουν και οι τρείς τους. Έτσι όλοι τους πήραν τις ίδιες ψήφους και βέβαια το γέλιο που έπεσε από τους άλλους δημοτικούς συμβούλους δεν περιγράφεται !
Παιδιά καλή αποδέσμευση. Το Πάσχα έρχεται και τα πρόβατα τα σφάζουν...


.