Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011

Πρόσληψη ενός μάγειρα στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Ζίτσας...

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη γιά την πρόσληψη ενός Μάγειρα Δ.Ε. γιά 11 μήνες στον παιδικό σταθμό Ελεούσας του Δήμου Ζίτσας. Η αναλυτική προκήρυξη...
βρίσκεται κλικ εδώ και γιά τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης κάντε κλικ εδώ . Η προθεσμία γιά την υποβολή αιτήσεων είναι μέχρι την Δευτέρα 29 Αυγούστου ενώ γιά πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Μαρκούλα (τηλ. 26510-
61308, εσωτερικό 502).
Στο Δι@ύγεια δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 17 Αυγούστου κλικ εδώ .