Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2011

Οι εκβολές του Καλαμά μέσα από τα συρματοπλέγματα του Χότζα. (Κορφή του βουνού της Σαγιάδας).

κλικ γιά μεγέθυνση
Φωτογραφία και τίτλος του Μιχάλη Πασιάκου
Αυτή η φωτογραφία ξεχωρίζει για την οπτική της γωνία και το…
σημείο λήψης, μέσα από αρκετές άλλες παλιές και νέες φωτογραφίες που έχουν σχέση με τη λεκάνη απορροής του ποταμού Καλαμά.


.


από ΚΑΛΑΜΑΣ