Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016

Με 25 θέματα τη Δευτέρα Δημοτικό Συμβούλιο…

    Τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016 (7:00 μμ) θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ζίτσας με 25 θέματα στην ημερήσια διάταξη. 
    Από το σύνολο των θεμάτων ιδιαίτερης σημασίας θέμα…
δεν υπάρχει καθώς όλα είναι απολύτως υπηρεσιακά.
    Ως συνήθως η “ουσία” της συνεδρίασης θα είναι η προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.

Αναλυτικά η Ημερήσια Διάταξη:

  1. Αποδοχή και κατανομή πίστωσης η οποία προέρχεται από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου.  
  2. Αποδοχή πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου – Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2016 για την υλοποίηση του υποέργου: «Προμήθεια στεγάστρου για τις ανάγκες του Δήμου Ζίτσας» και ορισμός αποφαινόμενων Οργάνων.
  3. Αποδοχή πίστωσης από την Περιφέρεια Ηπείρου – Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2016 για την υλοποίηση του υποέργου: «Ασφαλτοστρώσεις εντός οικισμού Ασφάκας Δ.Ε. Εκάλης» και ορισμός αποφαινόμενων Οργάνων.
  4. Κατανομή αδιάθετων πιστώσεων ΣΑΤΑ προηγούμενων οικ. ετών.  
  5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Ζίτσας Δήμου Ζίτσας» αναδόχου: «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική ΟΕ».
  6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Έργα αναβάθμισης στην πλατεία Μακρυγιάννη (περιοχή Μάνδρα) Δ.Κ. Ελεούσας» αναδόχου Κ/Ξ Τάσης Γεώργιος – Χριστιάς Βασίλειος.
  7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : «Αποκατάσταση κτιρίου Διχουνίου – Ραδοβιζίου» Δήμου Ζίτσας αναδόχου κ. Τσομπίκου Δημητρίου ΕΔΕ.
  8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας (Ιδρύματος αυτιστικών ατόμων Ελένης Γύρα» αναδόχου Ε.Δ.Ε. κ. Ζιάκα Γεώργιου.
  9. Έγκριση τοποθέτησης πινακίδων σήμανσης οδού στα πλαίσια του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου εντός Αναδασμού Λαψίστας».
 10. Εξέταση αιτήματος του κ. Τσούμπρη Δημητρίου του Εμμανουήλ για παράταση μειωμένου μισθώματος Δημοτικού Ακινήτου στην Τ.Κ. Δεσποτικού.
 11. Εξέταση αιτήματος του κ. Λιάκου Βασιλείου του Νικηφόρου για παράταση μειωμένου μισθώματος Δημοτικού Ακινήτου στην Τ.Κ. Κληματιάς.
 12. Εξέταση αιτήματος της εταιρείας COSMOTE A.E. για ανανέωση μίσθωσης του 4053 Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας στην Τ.Κ. Καλοχωρίου.
 13. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ζίτσας και του Δήμου Δωδώνης για τη διάθεση υπαλλήλου ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού για το έργο με τίτλο: «Ολοκληρωμένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης»
 14. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 269/2015 Αποφάσεως Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την εκπόνηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων Δήμου Ζίτσας.
 15. Άρση όρου διαλυτικής αίρεσης των υπ’ αριθ. 6401/12 και 6402/12 συμβολαίων αγοραπωλησίας δύο αγρών της κτηματικής περιφέρειας της Τ.Κ. Δεσποτικού του Δήμου και χορήγηση εξουσιοδότησης για την υπογραφή της σχετικής πράξης.                                                                     
 16. Εκμίσθωση Δημοτικών ακινήτων, με απ’ ευθείας συμφωνία.
 17. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.
 18. Σύσταση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών.
 19. Ανατροπή δεσμεύσεων ανάληψης υποχρέωσης έτους 2015.
 20. Έγκριση διενέργειας προμηθειών & υπηρεσιών έτους 2016
 21. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες ειδών διαβιώσεως και περιθάλψεως.
 22. Έγκριση και ψήφιση έκτακτης επιχορήγησης στα Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου με την επωνυμία: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ» και «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ»
 23. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.
 24. Περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης, με κοινωνικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις, συλλογικού και παραγωγικού σκοπού.

 25. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης, για την υλοποίηση του  προγράμματος δράσης έτους 2016 του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ».