Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015

Το όνομα που “παίζει” για την 1η από τις 3 θέσεις ως ειδικός συνεργάτης του Πλιάκου...

Εκπνέει η προθεσμία των αιτήσεων
Όπως αναφέρουν πληροφορίες στο Δήμο Ζίτσας, μετά την φωτογραφική προκήρυξη που έβγαλε ο δήμαρχος Ζίτσας κ. Μιχ. Πλιάκος στις 31 Δεκεμβρίου (την παραμονή της Πρωτοχρονιάς), για τον πρώτο ειδικό συνεργάτη που θα προσλάβει (από τους 3 που δικαιούται), φαίνεται ότι μάλλον οριστικοποιήθηκε και το όνομα!
 Αρκεί βέβαια να...
μην εμπίπτει στην αναστολή των προκηρύξεων μέχρι την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης (λόγω προεκλογικής περιόδου), γεγονός που θα καθυστερήσει κατά 3 περίπου μήνες την όλη διαδικασία.

Πως ξεκίνησε
Η συζήτηση γύρω από το όνομα του πιθανού νέου ειδικού συνεργάτη ξεκίνησε όταν διαπιστώθηκε, ότι, η Πολιτικός Μηχανικός κ. Χριστίνα Παν. Καλογήρου στο διαδίκτυοαναφέρει και τωρινή απασχόληση στο Δήμο Ζίτσας. Και μια ματιά στο βιογραφικό της δείχνει ότι αρχικά έχει τα προσόντα της προκήρυξης, αν και υπάρχουν μικρές επιφυλάξεις για το πρώτο απαιτούμενο της προκήρυξης δηλαδή να έχει «Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Περιβαλλοντολόγου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής» και όχι Πολιτικού Μηχανικού!
Υπενθυμίζεται ότι ο δήμαρχος κ. Μιχ. Πλιάκος με την 1364/25-11-2014 απόφασή του, ανέθεσε απευθείας στην κ. Χριστίνα Παν. Καλογήρου να είναι τεχνική σύμβουλος με αμοιβή 6.200 €.

Τα προσόντα
Σε κάθε περίπτωση από τα δημόσια αναρτημένα στο διαδίκτυο, η κ. Χριστίνα Παν. Καλογήρου φαίνεται ότι έχει προσόντα και θα είναι κόσμημα για το Δήμο Ζίτσας. Και ασφαλώς είναι τα προσόντα του βιογραφικού της, αυτά που θα οδηγήσουν τον κ. Πλιάκο στην επιλογή της, αν βέβαια επαληθευτούν οι πληροφορίες και υποβάλλει αίτηση.
Βέβαια σε κάθε περίπτωση ο δήμαρχος προσλαμβάνει χωρίς ΑΣΕΠ “όποιον του αρέσει τελικά”, από όσους κάνουν τα χαρτιά και καλύπτουν τα προσόντα που βάζει. Έτσι η επαλήθευση ή όχι των πληροφοριών εξαρτάται από τον ίδιο αποκλειστικά.

Στο Μέτσοβο
Η κ. Χριστίνα Παν. Καλογήρου είχε επιλεγεί για να κάνει στο Μέτσοβο, ως μεταπτυχιακή φοιτήτρια την 2η κατεύθυνση σπουδών του ΔΠΜΣ του ΕΜΠ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» με αντικείμενο «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών». Γνωρίζει Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά, ενώ στα ενδιαφέροντά της αναφέρονται: Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, Βιώσιμη ή Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Περιβαλλοντική GIS, ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και των πόλεων, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Σχεδιασμού, Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, επιπτώσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς για την ενεργειακή απόδοση του κτιριακού στο περιβάλλον, κλιματική, Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική, Βιοκλιματικός Αστικός Σχεδιασμός, βιοκλιματική αρχιτεκτονική, σχεδιασμός κτιρίων, Θερμική άνεση και ενεργειακή απόδοση σε θερμά κλίματα, φυσικός αερισμός ως μια παθητική στρατηγική ψύξης, Παρακολούθηση Κτιρίων, Computational Fluid Dynamics (CFD), ενεργειακή απόδοση, Computational Fluid Dynamics, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Τοπίο Οικολογικός Σχεδιασμός και Οικολογικός Σχεδιασμός.