Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2015

Τη Δευτέρα 28/12 το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο του 2015…

Με την εφορία ή με τους δημότες;
    Με 23 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη θα συνεδριάσει για τελευταία φορά μέσα στο 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου (3:00 μμ)Το ενδιαφέρον δεν εστιάζεται μόνο στην προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση. 
    Εστιάζεται και σε αρκετά χωριά του Δήμου Ζίτσας που όπως φαίνεται η Δημοτική Αρχή θέλει να βάλει όρια για να θεωρούνται εντός οικισμού (όπου οι τιμές της εφορίας “τσούζουν”), ενώ ως τώρα είχαν “γλυτώσει” από την εφορία αφού δεν ήταν οριοθετημένα και έτσι τα ακίνητα δεν λογίζονταν ως «εντός οικισμού», τόσο για μεταβιβάσεις και ΕΝΦΙΑ, όσο και για το δημοτικό φόρο.
    Πρόκειται για...
το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης (με κλικ εδώ οι πίνακες της εφορίας) που αναμένεται να επιφέρει και αλλαγές αφού τυχόν υπάρχοντες στάβλοι κλπ που βρίσκονται δίπλα σε τέτοιους οικισμούς πρέπει να απομακρυνθούν (πχ Βαγενίτι κλπ).
    Τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης χαρακτηρίζονται υπηρεσιακά.
Δείτε τι λέει η εφορία και όλη την ημερήσια διάταξη

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η
                                
  1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου του Δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς», αναδόχου Ε.Δ.Ε κας Κρικώνη Άννας.
  2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση στέγης στο Δημοτικό σχολείο της Τ.Κ. Εκκλησοχωρίου», αναδόχου Ε.Δ.Ε. κ. Γκούτση Αχιλλέα.
  3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Περίφραξη δημοτικών ακινήτων στους συνοικισμούς Κουρνόραχης της Τ.Κ. Φωτεινού και Σέλτσαινα της Τ.Κ. Γκριμπόβου του Δήμου Ζίτσας», αναδόχου Ε.Δ.Ε. κ. Ράπτη Χρήστου.
  4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αξιοποίηση νέας εφεδρικής υδρογεώτρησης (Γ4) Δ.Κ. Ελεούσας» αναδόχου «Βλάχας Γεώργιος & ΣΙΑ Ε.Ε.».
  5. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Ζίτσας», αναδόχου Ε.Δ.Ε. κ. Τσομπίκου Δημητρίου.
  6. Σύσταση επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία και κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Δελβινακόπουλου και στο συνοικισμό Σπήλαιο της Τ.Κ. Δελβινακόπουλου», αναδόχου Ε.Δ.Ε. κ. Λαβδανίτη Νικολάου.
  7. Γνωμοδότηση σχετικά με την αναοριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου Λιθίνου, Δήμου Ζίτσας.
με το μυαλό στους φόρους...
  8. Γνωμοδότηση σχετικά με τα όρια των μη οριοθετημένων οικισμών του Δήμου Ζίτσας.
  9. Εξέταση αιτήσεως του Πολιτιστικού Συλλόγου Γρανίτσας για παραχώρηση χρήσης του πρώην  Δημοτικού Σχολείου Γρανίτσας.
 10. Εξέταση αιτήματος της μισθώτριας κας Κώτση Ευσταθίας, για λύση της μίσθωσης του Δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Γιουργάνιστας.
 11. Εξέταση αιτήσεως της κας Μπήλη Μαρίας του Αθανασίου για παράταση του χρόνου μίσθωσης του Δημοτικού Ακινήτου – Καφενείου στην Τ.Κ. Άνω Λαψίστας.
 12. Εξέταση αιτήσεως κ. Λάμπρου Ευάγγελου του Ηλία για λύση της μίσθωσης του Δημοτικού Ακινήτου στην Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη.
 13. Εξέταση αιτήματος της «ΟΤΕ ΑΕ» για παράταση του χρόνου μίσθωσης Δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ.  Βασιλόπουλου Δ.Ε. Ευρυμενών (ATAK 01072795564)
 14. Παράταση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Υπηρεσίας Ύδρευσης.
 15. Παράταση μίσθωσης ακινήτου, το οποίο χρησιμοποιείται ως αποθήκη του Δήμου.
 16. Έγκριση της υπ’ αριθ. 46/2015 Απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ» με θέμα «Ψήφιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016».
 17. Έγκριση της υπ’ αριθ. 47/2015 Απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ» με θέμα: «Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2016 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζίτσας».
 18. Έγκριση της υπ’ αριθ. 61/2015 Απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ» με θέμα: «Έγκριση και ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2016.
 19. Έγκριση της υπ’ αριθ. 62/2015 Απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ» με θέμα: «Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) 2016»
 20. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015».
 21. Τροποποίηση 276/2014 Α.Δ.Σ. που αφορά τον ορισμό Διοικητικών Συμβουλίων, για την Δημοτική περίοδο 2014-2019,  των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία: α) «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ» και β) «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ. ΖΙΤΣΑΣ»
 22. Έγκριση προκήρυξης θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2016.
 23. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας υλικών στεγανοποίησης ομβροδεξαμενών Δήμου Ζίτσας.